Tankar om Brexit

Publicerad: 2016-05-16

De flesta tror att det måste till en yttre händelse eller chock för att avsluta en upp- eller nedtrend. Men det stämmer inte utan yttre händelser/nyheter sker oftast med en eftersläpning. Nyheterna i en bull market är oftast som mest positiva vid toppen och en bit in i nedgången. De negativa nyheterna, eller den yttre chocken, sker oftast efter en period av nedgång. I en bear market är nyheterna som mest negativa vid en botten och de positiva nyheterna kommer vanligtvis en bra bit efter det att börsen har vänt.

Orsaken till att det är så här är att den aggregerade psykologin vänder först vilket leder till ett förändrat beteende och detta förändrade beteende kommer att leda till en annan typ av nyheter.

Min utgångspunkt är att vi köper när vi är tror att risken för en förlust är låg, dvs när börsen har gått upp kraftigt under en lång period, och säljer när vi tror att risken för en förlust är hög – när börsen har gått ned under en tid.

Tron att det är nyheter som driver marknaden är, som någon uttryckte det, en av de mest destruktiva idéerna i den finansiella branschen. Nassim Nickolas, bl a författare av The Black Swan, Twittrade för en tid sedan följande:

”I conjecture that if you gave an investor the next day´s news 24h in advance he would go bust in less than a year”.

BREXIT

Just nu talas det, och skrivs, en hel del om Brexit och eventuella konsekvenser av detta. Här följer en del av den senaste tidens rubriker:

•”UK stocks face a potential Brexit shock”.

•”Brexit: A Disaster In Waiting For British Pound Sterling”.

•Brexit decision…has produced something capital markets around the globe hate: uncertainty”.

•”Sell in may and go away? Depends on Brexit”.

•”This darned Brexit vote seems to be fouling up everything”.

•”We are all farcically in the dark about what would happen after a vote for Brexit. Uncertainty about ”what happens next” has become a key theme”.

Kort sagt, alla pratar om hur negativt detta är eftersom det skapar osäkerhet, enligt teorin. Man kan då fundera över varför FTSE100 är en av de börser i Europa som har utvecklats bäst sedan årsskiftet. Om du fick reda på vad utfallet i den kommande omröstningen den 23 juni kommer att bli redan nu skulle du då kunna tjäna pengar på detta? Jag är tveksam. Kommer du ihåg omröstningen den 18 september 2014 när man hade en folkomröstning om huruvida Skottland skulle söka självständighet från Storbritannien. Frågan som ställdes var “Borde Skottland vara ett självständigt land?”. Innan valet kunde vi läsa rubriker som:

•”Scottish Independence: D-Day Would Spell Sisaster”.

•”A yes vote will be nothing short of a dissaster for both sides of the border”.

Resultatet utvisade att en majoritet av väljarna i Skottland avvisade förslaget, med 55,3 procent som sade nej till självständighet. Månaderna innan omröstningen noterades FTSE100 i en upptrend och när beskedet kom att det inte blev något utträde så föll börsen med 9 procent under den kommande månaden.

HUR TÄNKER JAG?

Jag tror istället att alla nyheter tolkas i ljuset av den aggregerade psykologin. I tider av pessimism har vi en tendens att bli mer exkluderande, och i tider av optimism blir vi mer inkluderande. Om valet i Skottland hade hållits i en period med utpräglad pessimism, mätt som en fallande börs, så hade resultatet av omröstningen blivit annorlunda. Jag tror det är precis samma sak med Brexit. Om ”Lämna EU-sidan” ska vinna måste det sannolikt ske i en period med ökad pessimism som under 2009 eller 2011. Visst har vi tveksamheter i börstrenden men jag tror att pessimismen måste vara större för att ”Lämna EU-sidan” ska vinna.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS