Tänk på vad du tänker

Publicerad: 2014-10-23

En septemberdag 1981 klev en grupp på åtta män, i 70/80-årsåldern, in i en minibuss som skulle föra dem till ett kloster två mil norr om Boston i Petersborough, New Hampshire. Männen skulle delta i ett fem dagar långt retreat där man skulle låtsas att man återigen var unga – eller i alla fall 22 år yngre än var man vad vid tillfället för retreatet.

Denna klassiska studie organiserades av vetenskapsmän ledd av Harvard-psykologen Ellen Langer, PhD. Ellen hade också ordnat med en andra grupp som skulle komma veckan efter – en så kallad kontrollgrupp. Den andra gruppen, som naturligtvis också bestod av män i 70/80-årsåldern, skulle försöka att minnas hur det var när man var 22 år yngre. Men inte på ett handgripligt sätt låtsas vara det, som i den första gruppen.

När den förstas gruppen män kom till klostret så fann man att allt – tidningar, TV-program, radioprogram, nyheter och sport, var från 1959. Man fick t ex lyssna på Nat Cing Cole på radion, höra på nyheter om Fidel Castros maktövertagande på Kuba samt den Sovietiska ledaren Nikita Khrushchevs besök i USA. Man fick även lyssna på nyheter om basebollstjärnan Mickey Mantles framgångar samt Floyd Pattersons succéer i boxningsringen. Allt detta syftade alltså till att på ett smart, sätt så att säga, hjälpa till att få männen i grupp ett att verkligen tro att man var 22 år yngre.

Efter femdagars retreatet tog vetenskapsmännen en mängd provresultat för att jämföra med de som togs innan retreatet påbörjades. Det visade sig när man hade analyserat alla provresultat att båda grupperna hade förbättrat resultaten på alla sätt. Den första gruppen hade dessutom förbättrat sina resultat på ett signifikant mycket bättre sätt än grupp två. Vetenskapsmänen upptäckte förbättringar i längden, vikten och sättet att röra sig. Männen blev längre eftersom deras hållning blev bättre, lederna blev mer flexibla och fingrarna blev längre eftersom deras reumatismer blev bättre. Synen och hörseln blev bättre samtidigt som deras kognition (mentala förmågor, t ex minnesförmågan) förbättrades med i genomsnitt 64 procent!

Mitt framför vetenskapsmännens ögon blev alltså männen i grupp ett helt enkelt yngre under dessa fem dagar. Ellen Langer kommenterade att – ”At the end of the study, I was playing football – touch, but still football – with these men, some of whom gave up their canes (käppar)”.

Hur kan detta ske?

Vi vet att det finns en övertygande mängd bevis och studier som visar att vår attityd inte bara påverkar vår hälsa utan också hur länge vi lever. Dina tankar förändrar din hjärna och din kropp. När t ex en negativ känsla uppstår i sinnet, händer samtidigt (lite förenklat) två saker i kroppen. Det ena är att andningen förlorar sin normala rytm, dvs den blir kraftigare, oroligare och/eller snabbare. Det andra är att på ett subtilare plan sker en biokemisk reaktion i kroppen – dvs en kroppslig förnimmelse uppstår. Varje orenhet i sinnet leder alltså till att en förnimmelse av något slag uppstår någonstans i kroppen eller annorlunda uttryckt – våra tankar förkroppsligas, dvs allt som sker i ditt sinne reflekteras i kroppen. Varför tror du jag har skrivit så många fredagskrönikor om vikten av att välja de tankar vi  tänker? Jo, därför att det påverkar dig högt påtagligt. I den studie vi har ”pratat” om i dagens krönika visade vetenskapsmännen hur vi bara genom att låtsas att vara yngre faktiskt också blir yngre.

Johnny Torssell