Oljepriset & börsen

Publicerad: 2015-02-03

På sju månader har oljan fallit med ca 60 procent och just nu pratas det en hel del om de positiva effekter som ett fallande oljepris leder till. Jag har fått en del frågor kring ämnet olja, och konsekvenserna av detta, och här tänkte jag förklara hur jag resonerar kring detta utifrån min psykologiska utgångspunkt.

Ja, innan jag svarar på det skulle jag vilja förklara skillnaden mellan en teknisk och fundamental utgångspunkt. När vi gör en analys i den tekniska skolan använder vi prisserien över det vi avser att analysera (intramarketdata) och gör en prognos. Sedan får vi antingen rätt eller fel i vår bedömning. När man gör en analys med en fundamental ansats så gör du en prognos på extramarket data (dvs en exogen variabel) och antar därefter att det finns en korrelation mellan denna slutsats och det man egentligen avser att analysera. Svagheten med detta sätt att analysera är att utrymmet för felkällor är större då dels prognosen kan vara felaktig, precis som vilken annan analys som helst, och dels kan korrelationen kan vara satt ur spel. Låt mig exemplifiera. Följande uttalande kunde vi läsa i DI hösten 2008:

“Vi tror att oljan skall ned och därför är vi positiva till börsen” – Aktiestrateg i DI sep 2008

Prognosen som denna strateg gör över oljan (extramarket data) kan vara rätt eller fel precis som i vilken annan analys som helst, men även om han skulle ha 100 procent rätt om riktningen på oljepriset kan analysen ändå vara fel (dvs att OMX skall upp). Korrelationen mellan oljan och börsen kanske nämligen inte längre råder. I detta fall fick man rätt om oljepriset men fel i nästa steg nämligen korrelationen, dvs börsen gick också ned.  Ju fler kedjor av antaganden desto större utrymme för felaktigheter. Historiskt har korrelationen mellan oljepris och börs varierat avsevärt. Den viktigaste skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys är alltså att den senare analyserar variabler som man tror påverkar det som avses analyseras medan man i den tekniska analysen analyserar det man avser att analysera.

Nu kanske du tänker – ”Ok, Johnny det var väl intressant men du har ju inte besvarat frågan om det positivt eller negativt för börsen om oljepriset går ned?”. Mitt svar är att det beror på. Beror på vadå? Frågar du kanske. Jo, det beror på vilken psykologisk fas vi befinner oss i. Känslor har nämligen ett fantastiskt sätt att maskera sig som logiska argument, dvs vi anpassar vår argumentation till den psykologi som vi för närvarande har.

När vi är positiva tolkar vi ibland till och med negativa variabler som något positivt. Ta t ex rubriken – ”börsen upp på förväntningar om ett nytt stimulanspaket”. Man hade lika gärna kunnat skrivit – ”Börsen upp på förhoppningar att ekonomin försvagas”. Så svaret, eller i alla fall mitt svar, är att ett fallande oljepris är positivt om vi aggregerat är positiva och negativt om vi istället är aggregerat negativa. Så här brukar argumentationen låta när oljepriset stiger:

Vid aggregerad optimism (Fas2 på börsen):

• ”Ett stigande oljepris är en indikation på att tillväxten är bra – börsen skall upp”.

Vid aggregerad pessimism (Fas4 på börsen):

• ”Ett stigande oljepris är negativt för ekonomin då det hämmar tillväxten – börsen skall ned”.

Och så här brukar det låta när oljepriset faller:

Vid aggregerad optimism (Fas2 på börsen):

• ”Ett fallande oljepris är positivt för ekonomin då konsumenten får mer i plånboken och inflationsförvätningarna faller”.

Vid aggregerad pessimism (Fas4 på börsen):

• ”Ett fallande oljepris är negativt därför att det är en indikation på att tillväxten bromsar in – börsen skall ned”.

Just nu har vi en aggregerad optimism, dvs börserna noteras i en Fas2, och ett fallande oljepris i detta läget tolkas företrädesvis positivt. Skulle psykologin förändras ja då kommer inställningen till riktningen i oljan också att förändras och därmed argumentationerna.

Jag upphör aldrig att fascineras av de finansiella marknaderna och det är nog därför som det här jobbet är så otroligt intressant. Jag är, i mina ögon, ingen expert. Jag är en student, dvs en person som, om jag är uppmärksam, vetgirig och ödmjuk, kontinuerligt lär mig allt mer om börsen och de finansiella marknaderna.

 

Johnny Torssell