Funderingar kring orsak & verkan

Publicerad: 2013-05-13

Det är så här att själva förhållandet mellan orsak och verkan är ju att vi inte kan ha det ena utan det andra. Jag tänkte att vi skulle ”prata” lite om detta i dag.

Det som gör att något är en orsak är att det leder till en verkan och det som gör något till en verkan är att det har kommit från en orsak. Alltså, en orsak görs till en orsak genom sina verkningar. Detta betyder att om något inte är en orsak kan det inte existera i vår dualistiska värld. Allt i vår värld måste ha en verkan – annars skulle det alltså inte finnas. Varje handling måste medföra en reaktion, vilket är en grundläggande princip inom fysiken. Om något existerar kommer det att ha en påverkan på något annat. Därför kommer allt som finns i den här världen att vara en orsak som kommer att ha verkan – och det är denna verkan som alltså fastställer orsaken. Alltså, om vi kunde bevisa att orsaken inte har någon verkan så kan orsaken inte längre existera. Ergo, allt som är verkligt måste vara en orsak och således ha en verkan, för om vi tar bort verkan tar vi också bort orsaken. Krångligt? Låt oss ta ett exempel från ekonomin och de finansiella marknaderna.

Om vi tänker oss teorin att det är ekonomin som leder börsen, dvs orsaken bakom börsens rörelser är det ekonomiska utfallet. Det är ju denna utgångspunkt som de flesta placerare, analytiker och strateger utgår ifrån. Ekonomin är alltså orsaken, och börsens rörelser verkan. Men om det nu är så, som all statistik visar, att utfallet i ekonomin laggar utvecklingen på börsen, så kan ju inte orsaken existera. Alltså ekonomin kan inte vara orsaken bakom börsutvecklingen därför att om orsaken kommer efter verkan och verkan före orsaken, då borde väl den logiska förklaringen vara att verkan är orsaken och orsaken istället verkan. Eller för att förenkla, börsen leder utvecklingen och inte tvärt om. Men detta är ju inte heller riktigt sant. För det är ju inte börsen som leder ekonomin utan det är den aggregerade psykologin som avgör riktningen på börsen. Alltså, orsaken är psykologin och verkan av den psykologin ser vi i börskurerna.

Men hur är det då i livet utanför börsen. Tänk dig en situation där du står i kö för att köpa ett par liter mjölk i livsmedelsaffären. Helt plötsligt kommer en person och burdust tränger sig före. Låt oss säga att du reagerar med att bli förbannad. Då är orsaken till ditt affekterade sinne den andra personens uppförande och verkan är därmed din reaktion. Men vad händer om jag inte reagerar på personens ohyfsade uppförande – inte ens med den minsta krusning av affekt i sinnet. Genom att inte reagera har vi ju upphävt verkan och om vi upphäver verkan upphäver jag också orsaken. Man gör alltså orsaken ogjord genom att visa att den inte hade någon verkan. Hmmmm….

Johnny Torssell för Randomwalk.se