Tolka hur du vill

Publicerad: 2016-03-18

Under måndagen den 15/2 steg den japanska börsen med hela 7 procent. I media kunde vi läsa att börsen steg därför att det kom negativ statistik som visade att BNP för fjärde kvartalet föll med 1,4 procent jämfört med samma kvartal 2014. Man angav att det var hopp om nya stimulanser som lyfte börsen. Om börsen hade gått ned hade vi sett förklaringar i stil med att svag statistik ledde till ökade säljflöden. Tänk vad praktiskt – man kan ju faktiskt använda en ekonomisk siffra för två helt diametralt olika utfall.

Låt oss för ett ögonblick ändå köpa förklaringen att börsen steg som en konsekvens av hopp om nya stimulanser. Sedan börsen i Japan toppade 1989 så har man testat och åter testat QE-strategin i ungefär 20 år, dvs från 1996 och framåt (se tabell till höger). Sedan 2013 har man accelererat takten och nästan tredubblat storleken på QE genom Abenomics. Under dessa 20 år har den japanska ekonomin i snitt vuxit med 0,17 procent! Mot denna bakgrund kan man ju fundera på hur mycket stimulanser marknadens aktörer vill se? Jag tror inte alls man vill se nya stimulanser utan det man vill se är naturligtvis en starkare ekonomi. Självklart vill man inte se nya stimulanser när Japan redan har en av världens högsta statsskulder (250% av BNP) – man vill se resultat! Marknaden fick alltså se en nedgång i BNP trots en tredubbling av QE. Detta visar att det krävs mer och mer stimulanser för att stimulera lägre tillväxt. Jag läste någonstans att från 2000 till 2014 har USA´s skulder ökat med 19 biljoner dollar medan BNP under samma period har ökat med bara 3,7 biljoner, dvs för varje 5,24 dollar i nya lån genererades en BNP-tillväxt på 1 dollar. Det Keynesiska antagandet att stimulanser genom nya skulder genererar välstånd kan i bästa fall beskrivas vara tveksamt.

Det verkar som om många ekonomer utgår från att ekonomi är en vetenskap bara för att man kan mäta den. Och bara för att man kan mäta ekonomin så tror man att man kan kontrollera den, dvs styra den vart man vill. Men om så skulle vara fallet skulle vi aldrig ha recessioner. Sedan 2008 har världens centralbanker vidtagit extraordinära åtgärder genom olika QE-paket och låga räntor. I juni 2014 tog man det hela till en ny nivå då Draghi insåg att om man inte kunde få konsumenter att konsumera och företag att låna pengar så beslöt man att bestraffa sparande genom att införa negativa räntor. Detta tyckte den Schweiziska centralbanken var en bra idé och följde efter i december 2014. Danmark sänkte sin ränta till minus redan under 2012 och i Sverige sänkte man till minus 0,1 procent i februari 2015.

Den 17/2 kunde vi läsa följande på Affärsvärlden.SE angående centralbankernas agerande.

”Jim Rogers spår att deras okonventionella penningpolitiska strategier kommer leda till ett börsrally i närtid, men till stora problem i slutet av året och in i nästa år. Vi kommer alla att få betala ett fruktansvärt pris för alla dessa inkompetenta centralbankschefer, säger Jim Rogers till CNN Money och fortsätter: Vi har ett gäng akademiker och byråkrater som inte har en aning om vad håller på med.

Enligt Jim Rogers har centralbanker på många håll i världen använt sig av negativa räntor i syfte att få upp inflationen och stötta den inhemska ekonomin. Något som han anser har misslyckats. Jim Rogers anser att det stora misstaget är att centralbankerna inte har låtit marknaden lösa sina egna problem”.

VARFÖR ÄR MAN POSITIV?

När Janet Yellen höjde räntan i december sa man att man räknar med ytterligare fem höjningar under 2016. Men efter tisdagens och onsdagens möten meddelades att man nu bara tror att det blir två höjningar i år. Är detta positivt? Det är ju snarare en indikation på att Fed är oroliga över tillståndet i ekonomin oavsett vad statistiken säger. Om vi t ex skulle gå in i en Fas4 på USA-börsen kommer detta att leda till att svaga bolag kommer att gå i konkurs. T ex varnade Peabody Energy, den största kolproducenten i USA, att risken för en konkurs har ökat under de kommande månaderna. Förra året förlorade bolaget två miljarder dollar. Och det är så här det startar när det bär utför i ekonomin. Svaga bolag börjar vackla, vilket kommer att påverka större bolag, t ex inom finanssektorn men också andra leverantörer, vilket leder till uppsägningar som leder till minskad konsumtion, minskade skatteintäkter för staten och en svagare BNP-statistik. Det var så det startade 2007 och det är så det kommer att bli i nästa finansiella kris.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS.