Börsen måste ner?

Publicerad: 2012-12-04

Gamblers fallacy är ett begrepp som vi berör på våra föreläsningar och handlar om hur vi upplever att det som gått upp måste komma ner, och tvärtom. I börssammanhang så är det så … under vissa premisser … men inte under andra.

OMXS30 (1088) har gått som ett spjut de senaste veckorna. Nästan undantagslöst “alla” menar att en rekyl hänger i luften. Så är det kanske men vad händer efter det? Vår vana trogen plockade vi fram papper & penna och tittade tillbaka i historiken ca 25 år.

Utmärkande just nu är att OMXS30 noterat en högre högsta notering än föregående dag tio av de senaste elva handelsdagarna. Det är en impuls. När det har inträffat historiskt har OMXS30 i genomsnitt stått 1,4 % högre en månad senare. I 68 % av fallen har avkastningen varit positiv den kommande månaden (n=34). Som mest har uppgången varit ca 16 % och den sämsta utvecklingen var ca -12 %. I 98 % av fallen (n ökar till 83 tillfällen) har OMXS30 stått högre än dagen när villkoret är uppfyllt inom en månad.

Men kan vi räkna med en rekyl i det kortare perspektivet? Kanske, men inte med historien som vägledning. Avkastningen på 5 dagars sikt har varit i genomsnitt 0,66 % med en träffsäkerhet på 67 %.

Så, nej, börsen måste inte ner bara för att den gått upp.