Empirical Edge Trading Tomorrow's Trades Today

”Is trading an Art, or is it a Science?” Vårt svar – utan tvekan Science. E² tillhandahåller bättre verktyg för traders i jakten på en edge, en fördel. Bra trading kräver en vetenskaplig ansats. För att säkerställa att vi agerar med en edge måste vi plocka fram papper och penna…

E-bok

Gratis e-bok

Liten eller ingen kunskap i trading? Vi har skrivit en introduktion i ämnet.

Läs mer…

E² Inner Circle

Marknadens mest kompletta tradingutbildning och strategier.

Läs mer…

Så fungerar börsen – fortsättning

Skriven av: E2

Publicerad: 2020-10-10

Texten som följer är ett utdrag ur E2:s opublicerade manifest, kapitel 2. Del 2.

Kvantfysik lär oss om sannolikheter

Mekanik som är en stor del av fysiken handlar om att beskriva hur och varför saker rör sig. Av den anledningen är det rimligt att utröna hur fysiken kan hjälpa oss som traders. Som traders vill vi ju förstå hur aktier rör sig. Den klassiska mekaniken byggar på Newtons lagar. Dessa lagar kan dock inte förklara den mikroskopiska världen. In kommer kvantmekaniken, den moderna formen av fysik.

Vi lever i ett Universum där tid både kan gå framlänges och baklänges. En partikel kan befinna sig på två ställen samtidigt och en kvantdator är förmodligen inte mer än några år bort.  Det som enligt oss främst gör kvantfysiken så spännande är att allt handlar om sannolikheter. Moder natur har skapat system...

Läs mer...

Så fungerar börsen

Skriven av: E2 Trading

Publicerad: 2020-02-01

Texten som följer är ett utdrag ur E2:s opublicerade manifest, kapitel 2.

Alla traders måste bilda sig en uppfattning om hur börsen fungerar. Om inte blir effekten densamma som att ge sig ut på ett okänt hav utan någon uppfattning om väder, vind, orientering och basala kunskaper i hur en båt ska föras fram. Det kan gå, men det krävs tur. Vårt sätt att närma sig marknaden är överlägset. Det är ingen ödmjuk hållning, men i vår värld en sann ståndpunkt. Ett så djärvt påstående motiverar argumentation. Vi har decennier av studier och praktisk handel med oss för att komma till denna punkt. I detta avsnitt ska vi diskutera hur prissättningen på börsen fungerar och varför.

Vad vi lär oss av Mandelbrot och kaosteori

Den briljante matematikern Benoit Mandelbrot, författare till bl a boken ”The (Mis) Behaviour of Markets”...

Läs mer...