Negligera pratet, håll koll på börsen

Publicerad: 2013-10-25

Jag hade en diskussion med en kollega om den långsiktiga utvecklingen för USA. Min ståndpunkt är att USA står inför en gigantisk kris.

Med alla lån man bygger upp så är landet extremt känsligt för stigande räntor. Om, eller snarare när, placerarna tappar förtroendet för Fed/Regeringen och börjar kräva högre räntor, för att kompensera ökad osäkerhet, kommer ekonomin att påverkas negativt. Anta att räntan skulle gå upp mot 4 procent, 6 procent och sedan kanske 8 procent! En ökad del av skatteintäkterna skulle då gå till räntebetalningar, leda till minskat utrymme för lönebetalningar och sociala program samt ökad risk för default. Jag tror att USA är på väg mot ett ekonomiskt stup. Men, och detta är extremt viktigt, jag har ingen aning om när detta kommer att ske och det är därför jag låter diagrammen bestämma när jag skall bli långsiktigt negativ. Just nu pekar den långa trenden upp och så länge den gör det är risken för mitt negativa scenario obefintlig. När den långa börstrenden vänder ned igen så kommer det, tror jag, att leda till en katastrofalt svag ekonomi. Men så länge trenden pekar upp kommer jag att vara fortsatt optimistisk. Kollegan menade istället att Fed inte kommer att tillåta att räntorna stiger eller att ekonomin kommer att fallera. Och detta argument opponerar jag mig emot. Jag tror att för många hyser för stor tilltro till Fed´s förmåga att styra marknaden och ekonomin. För det är nämligen så att Fed alltid har en policy för både räntan och ekonomin. Men trots detta fortsätter ju marknaden att gå upp och ned, ekonomin fortsätter att röra sig i cykler mellan recession och tillväxt. Om Fed skulle ha den nästan övernaturliga kraften att styra detta så skulle vi väl inte ha några kriser?

Nej, marknaden har alldeles för stor tilltro till Ben Bernanke och Federal Reserve. Läs nedanstående uttalanden av Ben Bernanke så kommer du att förstå att inte ens denna lärda herre inte har mer inblick om framtiden än vad någon annan har. I det följande bjuder jag på en kavalkad av några av mina favoritcitat av Mr. Bernanke. Välj själv hur många du vill läsa.

1) (October 20, 2005) “House prices have risen by nearly 25 percent over the past two years. Although speculative activity has increased in some areas, at a national level these price increases largely reflect strong economic fundamentals.”

2) (February 15, 2006) “Housing markets are cooling a bit. Our expectation is that the decline in activity or the slowing in activity will be moderate, that house prices will probably continue to rise.“

3) (January 10, 2008) “The Federal Reserve is not currently forecasting a recession.”

4) (November 21, 2002) “The U.S. government has a technology, called a printing press that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at no cost.“

5) (March 28, 2007) “At this juncture, however, the impact on the broader economy and financial markets of the problems in the subprime market seems likely to be contained. In particular, mortgages to prime borrowers and fixed-rate mortgages to all classes of borrowers continue to perform well, with low rates of delinquency.”

6) (July, 2005) “We’ve never had a decline in house prices on a nationwide basis. So, what I think what is more likely is that house prices will slow, maybe stabilize, might slow consumption spending a bit. I don’t think it’s gonna drive the economy too far from its full employment path, though.”

7) (October 31, 2007) “It is not the responsibility of the Federal Reserve – nor would it be appropriate – to protect lenders and investors from the consequences of their financial decisions.”

8) (November 15, 2005) “With respect to their safety, derivatives, for the most part, are traded among very sophisticated financial institutions and individuals who have considerable incentive to understand them and to use them properly.”

9) (January 18, 2008) “[The U.S. economy] has a strong labor force, excellent productivity and technology, and a deep and liquid financial market that is in the process of repairing itself.“

10) “I wish I’d been omniscient and seen the crisis coming.“

11) (May 17, 2007) “All that said, given the fundamental factors in place that should support the demand for housing, we believe the effect of the troubles in the subprime sector on the broader housing market will likely be limited, and we do not expect significant spillovers from the subprime market to the rest of the economy or to the financial system. The vast majority of mortgages, including even subprime mortgages, continue to perform well. Past gains in house prices have left most homeowners with significant amounts of home equity, and growth in jobs and incomes should help keep the financial obligations of most households manageable.“

11) (Two months before Fannie Mae and Freddie Mac collapsed and were nationalized) “They will make it through the storm.“

12) (June 10, 2008) “The risk that the economy has entered a substantial downturn appears to have diminished over the past month or so.“

Med den typen av uttalanden är det i min värld förbryllande att så extremt många lägger så stor vikt vid vad centralbankschefen säger. ”Jo, men Johnny, det är ju politik. Bernanke måste säga vissa saker. Han kan ju inte vara för negativ om t ex husmarknaden eller ekonomin”, kanske du säger. Så kan det naturligtvis vara. Men då finns det ju ännu mindre orsak att lyssna på denna typ av uttalanden.

Jag tittar i graferna för där finns svaren, dvs de visar om det aggregerade placerarkollektivet är optimistiska eller pessimistiska. Under de senaste +100 åren har börsen nästan alltid legat före ekonomin, dvs aktiemarknaden kommer att tala om för oss vad som kommer att ske framöver. När den aggregerade optimismen vänds till pessimism kommer börsen att vara först med att reflektera detta. De ekonomiska konsekvenserna kommer senare och det är alltså av den anledningen jag inte fäster någon uppmärksamhet på denna typ av uttalanden.

 

Johnny Torssell