Rekylbeteende

Publicerad: 2012-02-27

OMXS30 (1088) ser ut att stänga på den lägsta noteringen för de senaste sex stängningskurserna. Samtidigt är den intermediära trenden stigande. Vad har hänt historiskt när OMXS30 stänger på en sex dagars lägsta stängning och RSI(c,2) är mindre än 20 (rekyl) samtidigt som stängningen ligger mindre än 5 procent från en topp motsvarande 100-dagars högsta notering (god intermediär trend)?

Sedan slutet av 1984 har dessa villkor varit uppfyllda 224 gånger. Fem dagar senare står OMXS30 högre i 2/3 av fallen. Den genomsnittliga avkastningen på fem dagar är 0,60 % (motsvarande 35 % i årsavkastning). Beteendet är tydligare under den andra halvan av perioden.

Den bästa gissningen just nu blir därför att OMXS30 befinner sig i en rekyl och att vi inom kort ser högre noteringar.