OMXS30 & S&P500 åt olika håll

Publicerad: 2014-06-19

De senaste fyra dagarna har OMXS30 segat sig nedåt samtidigt som amerikanska S&P500 stigit. Vad har diffen inneburit historiskt för OMXS30 som laggar? Fram med papper & penna.

Diffen mellan OMXS30 (1378) och S&P500 de senaste 4 dagarna är ca 2,75 %. OMXS30 har fallit ungefär lika mycket som S&P500 har stigit. En strategi som går lång OMXS3030 när diffen är lika stor eller större samtidigt som den långa trenden är uppåtriktad har genererat 63 affärer sedan 2002 med en exit på fem dagar. Den genomsnittliga avkastningen har varit 0,96 % och andelen vinstaffärer 68 %.

Om historien ska upprepas så är chansen god att OMXS30 nu försöker komma ifatt S&P500.