Julimånad

Publicerad: 2013-06-27

Säsongseffekter på börsen är en variabel som vi tar på allvar. När man undersöker säsongseffekter kan utfallet variera beroende på vilken tidsperiod som studeras och vilka aktier. Vi ska reda ut vad julimånad har inneburit historiskt.

De flesta känner till januari-effekten som visar att januarimånad är den starkaste sett historiskt. En viktig anledning till det är de mindre bolagens utveckling i januari. Ser vi bara till större bolag är januari historiskt inte den starkaste månaden. ”Sell in may and go away” har vi tidigare skrivit om. Avkastningen under halvåret som börjar med maj och slutar med oktober har en sämre avkastning. Framförallt är det augusti, september och oktober som tynger. Hur ser det ut för julimånad isolerat?

Vi tar fram databasen över Affärsvärldensgeneralindex. Det ger oss historik från 1949 t o m 2010. Under denna period har julimånad avkastat i genomsnitt 2,23 % och rankar som den nästbästa månaden efter januari. 71 % av julimånaderna uppvisar positiv avkastning. Den genomsnittliga månaden under samma period avkastar 0,91 %.

Sammantaget kan vi konstatera att det finns en betydande säsongseffekt i julimånad historiskt. Hur det blir denna gång vet vi om drygt en månad.