Vad händer om björnen kommer?

Publicerad: 2016-04-08

Den här krönikan har jag skrivit som en reflektion över vad jag tror sannolikt kommer att hända om de finansiella marknaderna går in i en bear market. Här nedan ska vi alltså  försöka prognostisera framtiden genom att fundera lite kring vad som kommer att ske i våra företag, i samhället och världen utifrån tidigare händelser och rådande marknads-förutsättningar.

När jag analyserar de finansiella marknaderna står jag på en annan typ av platå. Jag arbetar nämligen efter en annan kausalitet än vad de flesta analytiker gör – när de flesta tittar på ekonomin eller exogena händelser för att förutspå börsen tittar jag på börsen och räknar med att ekonomin ska följa efter. I min värld är börsen en mätare av den psykologi, eller förväntningar, som råder bland placerare och konsumenter på aggregerad nivå precis som en termometer visar hur varmt eller kallt det är. Jag tittar inte på nyheter för att prognostisera börsen utan jag tittar på börsen och prognostiserar vilken typ av nyheter vi kommer att få. Traditionellt menar man att negativa nyheter leder till en fallande börs. Jag menar istället att en fallande börs kommer att leda till negativa nyheter. Här nedan följer en lista baserad på vad som historiskt har skett, och som jag tror kommer ske igen, när de finansiella marknaderna i USA och Europa effektuerar långsiktiga säljsignaler.

•Ekonomin kommer att försvagas och sannolikt gå in i en recession.

•Arbetslösheten kommer att stiga efter många år i en fallande trend.

•Ett fallande oljepris kommer att leda till fler konkurser i sektorn. Under 2015 gick 36 olje- och gasbolag i konkurs. Det finns ca 80 oljebolag i USA med ett negativt cash flow med ett samlat skuldbelopp på ca 775 miljarder dollar.

•Fler konkurser i oljesektorn kommer att leda till fler problem i bank- och finanssektorn.

•M&A och IPO-aktiviteten kommer att avstanna.

•Kreditexpansion kommer att vända till en kreditdeflation.

•Blankningsförbud i vissa sektorer och ytterligare ökade hinder för att genomföra blankningar. Rent generellt kommer vi att få fler finansiella restriktioner, både tillfälliga såväl som lagstadgade.

•Nya QE-paket kommer att lanseras trots att de tidigare inte har fungerat. Från 2000 till 2014 har USA´s skulder ökat med 19 biljoner dollar medan BNP under samma period har ökat med bara 3,7 biljoner, dvs för varje 5,24 dollar i nya lån genererades en BNP-tillväxt på 1 dollar. Barack Obama skapade mer skulder under sina första sex år som president än alla tidigare presidenter sammantaget.

•Centralbankerna kommer börja köpa aktier.

Fed kommer att överväga att göra som flera andra länder, nämligen att skapa negativ ränta.

•Om Fed gör räntan negativ kan det bli positivt för guldet. Vad skulle du välja mellan att ha – $1.000 på banken och betala en avgift för att placera pengarna där eller placera samma summa i guld?

•Fler kommer att förespråka protektionism.

•Riskerna och möjligheterna med globalisering kommer diskuteras flitigt.

•Vi kommer att få ett större politikerförakt, vilket kommer att bereda väg för fler radikala partier.

•Vi kommer att få färre framgångsrika politiska omval därför att besvikna väljare projicerar sin besvikelse på de ledande politikerna.

•Vi kommer att få fler konflikter både inom (strejker, upplopp etc) och mellan länder (i värsta fall väpnade konflikter).

•Vi kommer att se mediadrev mot t ex centralbankschefer och ekonomer.

•Ekonomisk teori och ekonomiska modeller kommer att ifrågasättas.

•EU-sammarbetet kommer att gå in i en ny fas, exitfasen, och vi kommer att se fler omröstningar liknande den i Storbritannien.

•Vi kommer att se flera olika tendenser på företagsnivå; t ex minskningar i antalet jobb och tillfälliga anställningar, nedläggningar av anläggningar samt konsolidering av verksamheten, nedskärningar i handels- och produktsortiment, kärvare relationer mellan leverantörer och kunder, minskad skuldsättning och en ökad betoning på riskhantering.

Det vi gör kommer från det vi tänker och alla handlingar leder till konsekvenser. En upp- eller nedgångsperiod på börsen är således inte bara ett fenomen förbehållet de finansiella marknaderna utan är snarare ett socialt fenomen då våra attityder till framtiden är avgörande för hur vi agerar i nuet. Börsen är alltså en ledande sociometer, eller en temperaturmätare, som visar om vi som grupp är optimistiska eller pessimistiska och i kölvattnet av dessa psykologiska svängningar kommer vi att få konsekvenser på olika plan i samhället. Börstrenden visar det allmänna sinnelaget, dvs hur vi mår som grupp, och kan användas för att förstå vart trenden i samhället är på väg och den sociala psykologin kommer alltså att påverka andra variabler i samhället. Med detta sätt att tänka kommer vi på ett approximativt sätt att veta vad som kommer att ske i nästa bear market ungefär på samma sätt som vi i stort sett vet vad som brukar ske när sommaren förbyts i höst och sedan vinter.

AVSLUTNING

Slutligen vill jag återigen betona att detta är inte en prognos om en kommande bear market utan enbart en reflektion vad som kommer att ske på olika plan ii samhället om vi går in i en större bear market. Jag vill också betona de möjligheter som uppkommer genom att i förväg känna till vad som approximativt kommer att hända om detta sker