OMXS30 faller under 200-dagars

Publicerad: 2012-11-09

OMXS30 (1046) har idag fallit under 200-dagars glidande medeltal. Klockan är i skrivande stund 14.30 och skulle OMXS30 idag stänga under 1053 har 200-dagars glidande medeltal brutits.

Många tekniska analytiker kommer att hävda att trenden därmed är nedåtriktad per idag. 200-dagars glidande medeltal är alla medeltals moder och det medeltal som bäst beskriver den primära trenden enligt flera tekniska analytiker. Vi vill med denna Alert göra er uppmärksamma på att 200-dagars inte är den heliga graal många vill göra gällande. Medeltalet fungerar bra för att definiera marknadsfas, men dåligt som trading verktyg.

Fram med papper & penna.

Sedan 1985 har OMXS30 korsat ner under 200-dagars 85 gånger. I 78 % av fallen har OMXS30 någon av kommande 5 dagar stängt högre än stängningen samma dag som brottet skedde. I 85 % av fallen har OMXS30 stängt högre inom 10 dagar. Av detta drar vi slutsatsen att det mest rimliga förväntningen kommande dagar är en svängig utveckling.

En mer intressant beskrivning av läget är att en stängning idag på 1046 eller lägre innebär att RSI2 noteras under 10 samtidigt som börsen fallit mer än 3 % från högsta noteringen sett på tre dagar. Det har historiskt inneburit att OMXS30 någon av kommande 5 dagar stängt högre i 91 % av fallen med en edge på 0,41 %.