Tre år med uppgång…

Publicerad: 2013-01-02

Flera viktiga hjälpvariabler pekar på samma scenario. Vi räknar med tre år av uppgång för…

Förlåt, rubriken och ingressen var menad att fånga er uppmärksamhet och för att illustrera en variant av framing.

Höromdagen kom en av de större aktörerna på de finansiella marknaderna i Sverige med en prognos som löd i stil med:

“Räkna med flera år av uppgång för valuta X”

Resonemanget i analysen kan sen lyda t ex så här:

“Som ett resultat av valuta X kommande uppgång räknar vi med att räntorna gör så här, att oljan faller hit och dit och att börsen kraschar upp och ner.”

Ett viktigt problem med den här typen av analys är, som Johnny i flera artiklar upplyst om, de svaga sambanden mellan makrovariabler och makrovariabler, samt makrovariabler och börs. Det är dock inte den problematiken jag tänkte adressera.

Framing inom Behavioral Finance beskriver fenomenet att ett och samma utfall kan uppfattas som olika attraktivt beroende på hur det framställs. Till exempel låter:

“Vi har 50 % chans till uppgång”

bättre än

“Risken för nedgång är 50 %”

Hur analyser paketeras faller också inom ramen för framing som vi ser det. Analyser paketeras med självsäkra uttalanden med långa resonemang om samband och vad som kommer att hända, ofta för långa prognosperioder. Vi vill återigen uppmärksamma våra läsare att ta den här typen av förutskickelser med en stor nypa salt, eller helt bortse från dem. Vi har i boken “Börsproffs på ett par timmar…” tillägnat problematiken ett kapitel. I vår värld handlar det om att aktören gör reklam för sig och försöker sälja sina tjänster. För vem vill inte göra affärer med en aktör som med självsäkerhet kan säga vad som kommer att hända? Vi vill alla ha någon som kan skingra molnen på de finansiella marknaderna att hålla i handen.

På sin höjd tycker vi att självsäkra, långsiktiga uttalanden av prognoskaraktär ska betraktas som reklam.