Inte logiskt

Publicerad: 2015-12-04

I onsdags läste jag att Stockholmsbörsen föll som en konsekvens av svag USA-statistik efter att ISM backat från 50,1 i oktober till 48,6 i november. Hur gick USA-börsen? Jo, den steg med över 1 procent. Jag ställer mig ofta frågan om det är bra eller dåligt för börsen om exempelvis ISM-siffran noteras på vissa specifika nivåer. Utifrån ett antal exempel vill jag visa att vi analytiker ibland vet betydligt mycket mindre är vi tror. Låt oss titta på dessa.  

EXEMPEL 1

Varje år frågar tidningen Fortune mer än 3000 företagsanalytiker, ledande befattningshavare och chefer om vilka företag man anser är de bästa på en tiogradig skala, där 0 är dåligt och 10 förträffligt. Bedömningen baseras på åtta attribut som t ex hur bra är ledningen och produkterna, finansiell styrka, om företaget är innovativt, är man bra på att behålla attraktiva medarbetare och ”long term investment value” osv. Sedan 1983 har Forbes varje år presenterat denna lista över de mest attraktiva och minst attraktiva bolagen.

Vilka av dessa bolag utvecklas bäst? De som man anser är mest attraktiva eller de minst attraktiva?  I januari 2010 presenterades en studie (Stocks of admired companies and spurned ones, by D. Anginer) där man testade hur dessa bolag utvecklades under det kommande året. Studien sträcker sig från 1983 fram till år 2007.  Vad kom man då fram till? Jo, att de bolag som var minst omtyckta gick bättre än de som var mest omtyckta. Den årliga genomsnittliga avkastningen på de minst omtyckta bolagen uppgick till 18,34 procent medan de mest omtyckta bolagen i genomsnitt avkastade 16,27 procent.

EXEMPEL 2

Låt oss göra en tidsresa med antagandet att du vid början av resan fått göra ett strategival vad avser dina placeringar. Vi går tillbaka till slutet på 60-talet och antar att du har fått en välavlönat jobb som förvaltare och  får välja mellan två av följande strategier:

A) I detta alternativ skall du köpa de 10 procent av bolagen som varje år uppvisar bäst tillväxt i ”total assets” (totala tillgångar) av alla bolag på NYSE/Nasdaq/AMEX. Därefter sker en omallokering en gång om året, dvs du kommer alltid att vara placerad i de bolag med bäst tillväxt av underliggande tillgångar.

Eller….

B) …istället köpa de 10 procent av bolagen som varje år uppvisar sämst tillväxt i ”total assets” av alla bolag på NYSE/Nasdaq/AMEX. Därefter sker en omallokering en gång om året, dvs du kommer alltid att vara placerad i de bolag med sämst tillväxt av underliggande tillgångar.

Om du är som jag så kommer du att naturligtvis att välja att investera i de bolag med bäst tillväxt i totala tillgångar. Jag menar, varför skulle jag välja de bolag med sämst tillväxt? Det verkar ju hur knasigt som helst. Nej, det är klart jag väljer tillväxt framför stagnation.

Det finns emellertid, hör och häpna, en stor anledning att göra just precis det, dvs att välja bolag utan tillväxt. I en akademisk studie som presenterades den 1 juli 2012 (The Asset Growth Effect: Insights from International Equity Markets) har man gjort en studie på den amerikanska börsen (NYSE/Nasdaq/AMEX) från 1968 fram till juni 2007 på just detta (exklusive finansbolag). Studien mynnar ut i att bolag med sämst tillväxt i totala tillgångar har bättre kurstillväxt än de bolag med högst tillväxt i tillgångsmassan. Och skillnaden är inte liten – den är enorm! Portföljen med de bolag som har haft högst tillväxt i totala tillgångar har i genomsnitt givit en avkastning på 4 procent per år. Portföljen med de bolag som har haft lägst tillväxt har i genomsnitt givit en avkastning på 26 procent per år! Jämförbara studier har gjorts i andra länder med liknande resultat.

EXEMPEL 3

Är det bra eller dåligt för börsen med en hög eller låg ISM-siffra? Många strateger och analytiker lutar sig mot ISM för att få en guidning om vart börsen ska ta vägen. I mitten på juli 2009 presenterades en amerikansk studie där författarna frågade sig om ISM har förmåga att förutspå börsen. Studien tittar på data från 1950 fram till juni 2009 i ISM och S&P 500. Författarna skriver följande i slutsatsen av studien:

”Results generally suggest that stocks lead PMI and that PMI is non-predictive for future stock returns at all horizons. The most noticeable relationship, though still not strong, is that stock returns lead changes in PMI by one month. A recent subsample since 1990 confirms this peak in correlation”.

Författarna menar alltså att ISM inte har någon börsprediktiv förmåga utan snarare är det så att börsen leder ISM.

EXEMPEL 4

Nu ska du få två alternativ som jag vill att du ska välja mellan. Du ska antingen välja att köpa en portfölj med aktier baserat på när analytikerna säger köp eller välja att köpa en portfölj av aktier när analytikerna rekomenderar sälj. Vad väljer du? Rent intuitivt vill vi naturligtvis välja de aktier som analytikerna har graderat till köp, eller hur? Men

enligt  en studie som Dagens Industri gjorde 2011 visade det sig att en investering på 100 kronor i analytikernas favoritportfölj vid millennieskiftet hade stigit till 217 kronor. Den som har gjort tvärtom och köpt de minst omtyckta aktierna har fått se sitt kapital växa till 339 kronor. I januari i år skrev MarketWatch om en liknande studie i USA. Där hade man tittat på de 10 aktier som analytikerna var mest positiva till samt de 10 aktier man var mest negativa till och jämfört med utvecklingen för S&P 500 sedan 2008. Det visade sig att 100.000 dollar i S&P 500 hade vuxit till 170.000 dollar medan portföljen med analytikernas favoriter hade vuxit till 180.000 dollar. Portföljen med de sämsta aktierna, enligt analytikerna, hade vuxit till 270.000 dollar.

KONKLUSION

Vi tror många gånger att saker och ting skall fungera på ett visst sätt därför att det rent logiskt borde fungera så. Men allt på börsen är inte alltid som det rent logiskt kanske borde vara utifrån de lagar vi opererar utifrån. Vi tror att vi vet, men det vi tror att vi vet är många gånger lika substanslöst som en hägring i öknen, och därför finns det alltid skäl att vara ödmjuk.

 

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS.