De bästa anomalierna

Publicerad: 2012-03-09

Fama och French har i en studie från 2007 utvärderat flera avvikelser från informationseffektivitet (anomalier). Resultaten är spännande och användbara.

E Fama och K French är två av de mer välkända forskarna inom området informationseffektivtitet på finansiella marknader. När de publicerar en studie finns det all anledning att skärpa uppmärksamheten. I deras studie “Dissecting Anomalies” juni 2007, tittar de närmare på vilka anomalier som är att lita på. Innan vi kort presenterar en del av slutsatserna i studien vill vi påpeka att vi är av övertygelsen att anomaliers framgångar varierar över tiden. Det innebär att vissa resultat ibland är överskattningar och ibland är underskattningar. Ta därför all forskning kring vilken anomali som är bäst med en nypa salt. I kommande studier kan rangordningen mycket väl vara omkastad.

Fama och French visar att de tre anomalierna: accruals, net stock issuance och momentum är bestående och genererar betydande överavkastning. Accruals är den komponent i vinsten som kommer av annat än operativt kassaflöde. En definition kan vara att accruals är EBIT minus operativt kassaflöde. Ett annat sätt att uttrycka det är att fokusera på ett bolags kassaflöde vid analys. Vad accruals anomalin visar är att bolag med högre accruals genererar lägre avkastning och tvärtom. Net stock issuance innebär att bolag som emitterar aktier i genomsnitt avkastar sämre, medan bolag som köper tillbaka aktier avkastar bättre. Momentum anomalin innebär att aktier som utvecklas starkt i ett historiskt perspektiv på 3-12 månader fortsätter att utvecklas starkt de kommande 3-12 månaderna. Dessa tre anomalier är enligt Fama och French pålitliga och tydliga oavsett om fokus ligger på små eller stora bolag.

Asset growth och profitability anomalierna är mindre robusta. Asset growth anomalin innebär att bolag som investerar mycket i genomsnitt avkastar sämre. Profitability anomalin innebär att bolag som uppvisar hög lönsamhet i genomsnitt avkastar bättre. Asset growth anomalin håller väl för mindre bolag, men inte större. Profitability anomalin är mindre robust i avseendet att bolag med hög lönsamhet i genomsnitt uppvisar bättre avkastning, men bolag med dålig lönsamhet i genomsnitt inte uppvisar sämre avkastning.