Den verkliga motorn

Publicerad: 2016-11-18

Jag stod här om veckan och pratade med Carnegies driftiga omvärldsstrateg. När jag lyssnade på hans, som vanligt, intressanta analyser och välformulerade utläggningar om det amerikanska valet och ekonomin, kom jag att fundera på vad det egentligen är som styr och vad är det som följer. 

Vissa analytiker analyserar politiken och gör förutsägelser på vad det kommer att få för konsekvenser för ekonomin. Andra gör tvärtom och analyserar den ekonomiska utvecklingen och drar slutsatser om vad politikerna kommer att göra. Några experter analyserar ekonomin och av detta drar slutsatser om hur det kommer att påverka börsen och företagsvinsterna. Medan andra gör rakt motsatt och tittar på företagsvinster och gör prognoser om vart börsen ska ta vägen.

Men finns det någon statistik eller studier som visar vad det är som leder respektive följer? Finns det någon som vet eller tror vi bara att det är på ett sätt därför att det borde vara på ett visst sätt beroende på vilken utgångspunkt vi har valt? Finns det något sätt att prognostisera alla dessa variabler? Eller är allt ett komplicerat förhållande där A påverkar B som i sin tur påverkar C som i sin tur påverkar A i en ständigt pågående cykel?

Ja, frågorna är många och svaren minst lika många men jag tror att det finns en underliggande kraft som driver utvecklingen i både ekonomin, börsen och samhället och det är den aggregerade psykologin. Social mood styr hur vi ser på framtiden, vilket leder till konsekvenser, t ex i stigande/fallande börskurser. Dessa konsekvenser kommer vi att reagera på vilket naturligtvis skapar nya konsekvenser som vi också reagerar på. Denna cykel av komplexitet leder till att allt rör på sig hela tiden – inget står stilla.

Politiker och riksbankschefer styr inte utvecklingen – de reagerar på den. När man sedan har reagerat kommer det i sin tur att påverka variabler som t ex ekonomin, vilket i sin tur påverkar politiska beslut som i sin tur ger konsekvenser.

Vi kan alla falla för illusionen att det är en sak som styr beroende på vad vi har valt för utgångspunkt. Min utgångspunkt är alltså att det är den aggregerade psykologin som är motorn men att allt är en pågående process av komplexitet och feedback-loopar.

Varför har jag valt den aggregerade psykologin som min utgångspunkt? Frågar du kanske. Jo, därför att allt startar med en tanke som leder till en handling. Och är det tillräckligt många som utför den handlingen ungefär samtidigt (flockbeteende) leder det till konsekvenser för både börsen, ekonomin och i samhället. Börsen som är en mätare av den aggregerade psykologin leder som bekant utvecklingen i ekonomin. Som ett exempel kan vi titta på hur det har varit i USA. När det amerikanska börsindexet föll under inledningen av 1980 och återigen under 1981-1982 så gick ekonomin fram och tillbaka in i en recession. När börsen steg kraftigt från 1982 till 1987 så ledde det till en ekonomisk boom. När sedan börsen gick in i en sidlänges utveckling under 1987 till 1990 så fick vi en recession. När börsen därefter steg kraftigt fram till toppen år 2000 fick vi ånyo en kraftigt positiv ekonomisk tillväxt. När börsen sedan föll fram till 2002 fick vi ännu en recession i ekonomin. Därefter steg börsen fram till toppen 2007 och vi fick en ekonomi som vid toppen 2007 bedömdes vara en superkonjunktur. När börsen sedan föll från toppen 2007 fram till botten 2009 gick istället ekonomin återigen in i en recession, f ö den kraftigaste ekonomiska nedgången sedan den stora depressionen på 30-talet. När sedan USA-börsen vände upp från botten 2009 har ekonomin följt efter. Vid alla tillfällen utom ett, vid botten 2002, vände börsen innan ekonomin. Om börsen återigen skulle vända ned i en större nedgång kommer det återigen att påverka ekonomin negativt och därefter kommer politiker och centralbankschefer att agera. Om det skulle vara så att det är regeringar och centralbankschefer som skulle styra den ekonomiska utvecklingen så skulle ju dessa styrande organ ha möjlighet att förutspå ekonomin baserat på sina egna handlingar. Men det har ju historien visat att så icke är fallet.

Johnny Torssell

PS Johnny har skapat en ny föreläsningsserie som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Se promovideon och beställ här DS