Återtest sannolikt

Publicerad: 2012-03-21

Nedgångar från toppnoteringar sker sällan i s k V-formationer. Istället är återtest vanliga. Just nu befinner sig OMXS30 (1088)  i en (förmodad) rekyl från toppnoteringen 1127. Situationen just nu karakteriseras av sansad rekyl i kombination med en multidagars högsta notering för ett par dagar sedan. Detta mäter vi i en kombination med RSI2<10 och en 200-dagars högsta notering som är bara 3-7 dagar gammal. Dessa rekvisit har OMXS30 uppfyllt 54 gånger de senaste 25 åren. Fem dagar senare har OMXS30 i genomsnitt noterats 1 procent högre. Två gånger av tre har stängningen fem dagar senare varit högre. I 86 procent av fallen har någon stängning kommande en till fem dagar legat högre än stängningen på mätdagen.

Lägger vi till kriteriet att rekylen varit lugn och sansad (som den är just nu), mätt som att rangerna varit mindre än 1.25 gånger den genomsnittliga 10-dagars rangen, ökar utfallet på fem dagar till  1,9 procent med en träffsäkerhet på 77 procent. Det har historiskt inträffat 22 gånger under de senaste 25 åren.

Nu görs denna mätning inte från dagens stängningskurs utan tre timmar före stängning. Resultaten talar dock för att kortsiktiga handlare bör leta efter en trigger att gå lång.

Uppdatering efter stängning: Kriteriet med en lugn och sansad rekyl faller bort. Edgen är dock fortsatt intakt. Ett återtest är sannolikt.