En av kommande tusen

Publicerad: 2012-03-01

Mentala aspekter avgör din framgång som trader

”…You can get the girls, and you can get the videomachines, but the fuel you asked for you cannot have…What — blow me to heaven!!!!” D.A.D

Frustruation är traderns följeslagare, i avsaknad av bättre ord. Inför en affär har vi en idé om: entry, trademanagement, exitvillkor 1, exitvillkor 2, en katastrofstopp, en windfall target, en tidsstopp, hur stor positionen ska vara, vilket instrument vi ska använda, hur affären påverkar vår totala risk, hur affären korrelerar med andra positioner och hur väl affären rimmar med vår personlighet. En bra trader är väl förberedd inför varje affär…

…men det räcker inte för att lyckas fullt ut.

Tradern kan göra allting rätt och trots det, p g a slumpens inverkan, se sig göra flera förlustaffärer i följd. En trader som vill nå rejäl framgång måste också vara förberedd på hur reaktionen, den inre dialogen, efter en affär ser ut. En avslutad affär, bra eller dålig, påverkar nämnligen vår uppfattning om oss själva – vårt självförtroende. Traderns självförtroende påverkar i sin tur viljan att ta nästa affär på rätt sätt. Den trader som inte accepterar och är medveten om slumpens inverkan på utfallet i det korta perspektivet får problem. Jag föreslår (tack Mark Douglas) följande mentala inställning:

“Nästa affär är en av tusen kommande affärer. Hur utfallet ser ut spelar därför sannolikt mycket liten roll i det stora perspektivet”.

Denna mentala inställning är nödvändig, och samtidigt svår.

Alexander Elders bok ”Trading for a living” innhåller ett par viktiga poänger, bl a jämförelsen mellan traders som misslyckas och alkoholister. Elder inleder själv varje dag framför skärmen med orden: ”Hi, my name is Alex and I have it in me to do myself financial harm” (eller någonting i den stilen). Det visar på en ödmjukhet och en vilja att nollställa sig själv inför varje ny tradingdag. Samma inställning bör vi ha till tidigare och kommande affärer relativt slumpens inverkan på affärernas utfall.

Det som förenar framgång inom olika områden är den mentala styrkan som karakteriserar en vinnare. Så är det också inom trading. Utan de mentala förutsättningarna kan det gå bra…men inte fantastiskt bra.