Fritt fall

Publicerad: 2011-11-21

OMXS30 har fallit ca 110 punkter på 16 handelsdagar. 5-dagars A/D oscillator noteras under -0.50. De senaste fem åren har det inträffat 19 gånger. Vid 15 tillfällen har OMXS30 noterats högre 5 dagar fram i tiden. Den genomsnittliga avkastningen på fem dagar har varit 1,48 procent. Vid alla utom ett tillfälle har OMXS30 noterats högre någon av kommande fem dagar.