Edge för uppgång, men se upp!

Publicerad: 2013-08-29

OMXS30 (1218) har rekylerat i tio dagar. Rekylen är seg och kallas för komplex på fikonspråk. Vilka edgar står till buds?

Sedan 1987 har RSI2 brutit ner till nu rådande nivå samtidigt som OMXS30 ligger mindre än 5 % från en 100-dagars högsta notering. Det scenariot har i 64 % av fallen inneburit högre kurser fem dagar framåt i tiden. Den genomsnittliga avkastningen har varit 0,67 %. Det är en okej edge för att handla om ett aktieindex i riktning med trenden.

Två saker till är värda att nämna. För det första så har vi inom den närmaste fem dagarsperioden det koncentrerade månadsskiftet. Det är svagare i augusti/september än andra månader, men har en viss edge (blanda inte ihop med det långa månadsskiftet). För det andra är volatiliteten låg i Sverige30 just nu. Därmed är risken för en kraftull rörelse stor. Blir den nedåt kommer jämviktspendlingssignaler att ta rejält med stryk. Bedömningen är därför att risken i OMXS30 är högre än normalt just nu.