Konsten att träffa en topp

Publicerad: 2012-06-04

Bara för ett par månader sedan hade vi en helt annan psykologi än vad som råder just nu. Så här skrev jag i Short Term den 22 februari i år:

”… de flesta är nu optimister, i alla fall enligt de sentiments-undersökningar jag läser. Bara under februari har vi haft en hel del ”storfräsare” som t ex Nouriel Roubini, BlackRock´s Fink (som anser att börsen inte har varit så lågt värderad på 20/30 år), Warren Buffet osv osv som nu är positiva, eller t o m mycket positiva, till börsen. Många ekonomer är nu positiva till börsen därför att ekonomin visar tecken på förbättring. Jag blir alltid orolig för många tycker samma sak”.

Vidare skrev jag i samma Short Term….

”… Vi har ett läge där USA-börsen är 1) för överköpt, 2) har nått ett motståndsområde, 3) insiders säljer, 4) negativa divergenser samt 5) att placerarna är för optimistiska enligt de sentimentsmätningar jag följer. Men trots detta fortsätter USA-börsen uppgången och vi har fortfarande inte några signaler i prisanalysen på att psykologin har toppat”.

Vid det läget hade vi alltså en uppsjö med varningssignaler men det fattades en pusselbit, nämligen den viktigaste av alla pusselbitar, nämligen en sälj- eller varningssignaler i prisanalysen. Den varningssignalen fick vi i mitten på mars då vi på de flesta börser hade 5 vågor upp med negativa divergenser. Så här skrev jag i Short Term den 16/3:

”… Vi har ett tema på börserna i både Europa och USA som visar 5 vågor upp från botten i slutet på november. Vad innebär detta? Frågar du kanske. Jo, det innebär för det mesta att börsen är nära antingen 1) en större nedgång eller i alla fall 2) en rekyl som är större än de rekyler som vi har sett hittills i upptrenden”.

I samma Short Term dvs den 19/3  skrev jag att…

”…Nu har vi ett läge där börsen noteras på den högsta nivån på ca 4 år, den ekonomiska statistiken visar förbättringar och avkastningen på junk bonds är låg, dvs riskaptiten är hög. Men bara för att ekonomin har förbättrats och pekar i rätt riktning är detta ett tecken på att börsen skall fortsätta upp? Ja, vad säger de anteciperande indikatorerna?

Vi har 5 vågor upp (se fredagens Short Term)

Index noteras vid motstånd.

Vi har negativa hastighetsdivergenser.

Insiders storsäljer aktier.

Sentimentsanalysen befinner sig i ett läge som visar för mycket optimism.

Dessa variabler visar alltså sammantaget att risken för en sättning är hög”.

Vi vet alla vad som har hänt både på börsen och i de ekonomiska indikatorerna sedan dess – vi kan konstatera att alla börserna toppade den 16 mars! Precis den dagen vi presenterade analysen.

I makroanalysen studerar man den ekonomiska utvecklingen för olika länder, i den fundamentala aktieanalysen försöker man hitta undervärderade aktier och på råvarumarknaden försöker man bedöma utbud och efterfrågan. Vi tekniska analytiker tror istället att summan av all kunskap för börsen som helhet, aktier och råvaror reflekteras i priset. I den tekniska analysen studerar vi trender, momentum och formationer och försöker att göra en bedömning om optimisterna eller pessimisterna kommer att vinna slaget. Vid den senaste toppen gjorde vi en korrekt bedömning. Kommer jag att göra det igen? Sannolikt.

Skriven av Johnny Torssell, publicerad på Randomwalk.se