Läge för upprekyl

Publicerad: 2012-08-24

OMXS30(1051) har rekylerat de senaste dagarna. I skrivande stund är börsen ner 4 % på fem dagar. Rekylen sker från ett läge med låg volatilitet vilket alltid är att uppmärksamma eftersom låg volatilitet leder till rörelse. Min subjektiva betraktelse blir att det inte “ser” bra ut.

Vi plockar fram papper & penna och frågar oss vad som hänt historiskt vid liknande scenarion. Utmärkande är att OMXS30 noterade en ny 90-dagars högsta notering för fyra dagar sedan. Vidare kan vi konstatera att RSI2 är mindre än 10 och att vi står inför ett månadsskifte.

Historiskt sett har första tillfället med RSI2<10 (vilket sker 3,4 eller 5 dagar efter högsta noteringen) efter en 90-dagars högsta notering inneburit en god edge för uppgång. Sedan mitten av 1980-talet har scenariot varit i spel 64 gånger. I 65 % av fallen har OMXS30 stått högre fem dagar senare och den genomsnittliga uppgången har varit 0,76 %. Vid 83 % av dessa tillfällen har OMXS30 stängt högre någon gång under fem dagars perioden.

Lägger vi till att vi står inför ett månadsskifte (det långa månadsskiftet börjar den 24:e i E2:s värld) ökar edgen. Det har inträffat 19 gånger. Andelen affärer som stått högre 5 dagar senare är 74 %. Edgen är goda 1,62 %. Grafen nedan visar dessa tillfällen. Vid 17 av dessa 19 tillfällen har OMXS30 stängt högre någon gång under fem dagars perioden.

Sammantaget innebär en negativ stängning idag goda förutsättningar för uppgång kommande vecka.