The Principle of Ever Changing Cycles

Publicerad: 2013-12-22

Låt oss göra ett tankeexperiment som visar hur tur och slump kan lura oss att dra felaktiga slutsatser. Vi tänker oss tusen hedgefonder. Varje månad låter vi hälften av dem agera med en strategi som ger positiv avkastning om börsen stiger. Den andra halvan, 500 stycken, agerar med en strategi som tjänar pengar om börsen faller.

Efter en månad kommer hälften av fondförvaltarna kunna uppvisa en positiv avkastning (vi utgår ifrån att börsen faktiskt stigit, och inte bara stått stilla). Inför månad två delar vi upp de 500 fondförvaltare som fick en positiv avkastning i två grupper. Den ena halvan, 250 stycken, spelar den kommande månaden på att börsen stiger, och den andra halvan på att börsen faller. Efter den andra månaden har vi 250 fondförvaltare som kan uppvisa en positiv avkastning två månader i rad. Vi upprepar experimentet i ytterligare fyra månader under samma förutsättningar. Vårt tankeexperiment löper således i ett halvt år. Av de 1000 fondförvaltarna kommer 17-18 stycken att kunna uppvisa en positiv avkastning sex månader i rad. Fantastiskt! Dessa gurus kommer sannolikt att få mycket mediautrymme och många följeslagare som vill ta efter dessa geniers metoder/strategier.

I boken Edge skriver Peter och jag en hel del om The Principle of Ever Changing Cycles. Det förhållningssättet/filosofin kan jag varmt rekommendera i kombination med en god portion insikt om slump. The Principle of Ever Changing Cycles (PECC) handlar om saker och tings jämviktspendlande natur. I sin bok ”The Education of a Speulator” beskriver Victor Niederhoffer PECC. Principen handlar om att t ex uppfattningar, moden och vetenskap ständigt förändras. Det vi tror oss veta idag, stämmer inte med vad vi vet imorgon. I börssammanhang handlar PECC om att inga strategier, anomalier eller andra fördelar kan väntas vara för evigt. Det måste inte vara så att det som försvinner aldrig kommer tillbaka, tvärtom är det ganska troligt, precis som t ex i modevärlden.

Det finns en tes inom naturvetenskapen som kallas för Heissenberg-principen. Jag är inte naturvetare, men Heissenberg lär ha sagt att: ”The mere act of observation changes an electrons path”. I börssammanhang skulle det kunna betyda att så fort en bra strategi blir känd, och flera aktörer agerar på den, så förändras strategins förutsättningar att vara framgångsrik. Att det förhåller sig på detta sätt i börssammanhang är ganska naturligt. Om en strategi för kortsiktig aktiehandel fungerat bra ett tag blir fler och fler varse strategin. När sen tillräckligt många försöker utnyttja samma fenomen slutar det att fungera. En tillämpad strategi som inte fungerar resulterar i förluster. Förluster resulterar i att aktörerna slutar att tillämpa strategin. Det i sin tur kan resultera i att strategin återigen funkar bra.

PECC handlar helt enkelt om saker och tings jämviktspendlande natur. Jämviktspendling kan sägas vara nära förknippat med cykler. Det finns flera exempel på cykler – årstiderna kommer och går, ebb och flod, kreditcykler, ekonomiska cykler börscykler samt den mänskliga biorytmen. Ja, till och med framgångarna och bakslagen för ditt favoritlag i fotboll eller ishockey jämviktspendlar. Det är egentligen två saker som tillsammans utgör PECC. Dels handlar det om att saker och ting kommer och går i popularitet, och dels handlar det om att vår världsbild ständigt förändras. Det som var kunskap i går är kvacksalveri idag, och kanske återigen vedertaget imorgon.

Nu stoppar tankeexperimentet (som vi i många olika varianter stöter på ofta i realiteten), och det är dags att tänka till. Vi kan konstatera av ovanstående resonemang att 17-18 av 1000 stycken kan förväntas uppvisa denna fantastiska performance. Vi kan inte på något sätt bekräfta att utfallet är ett resultat av skicklighet. Det kan lika väl vara ren tur. I vårt tankeexperiment skulle fondförvaltarna lika väl kunna vara noviser med banala strategier som kan exploatera en fallande eller stigande marknad.

Vilka blir konsekvenserna av detta? För det första är det sannolikt så att många fondförvaltare, även analytiker, journalister och andra gurus, som lyfts fram i media som stjärnor faktiskt haft tur. För det andra är det viktigt för oss alla att vara medvetna om tur och slump, och inte låta oss luras i våra placerings- och/eller strategival. För det tredje innebär det generellt att vi ska vara försiktiga med att låta historisk utveckling och performance ha för stor inverkan på våra slutsatser.

Johnny Torssell