Diffusion index

Publicerad: 2013-05-21

OMXS30 har haft en makalös utveckling den senaste tiden och de förväntade jämviktspendlingarna nedåt har uteblivit. En indikator som inte slår till så ofta – Diffusion index – är nu i spel.

Diffusion index mäter antalet aktier som stiger varje dag och jämnar ut värdet med ett medeltal och sätter det i relation till antalet aktier som faller varje dag utjämnat med samma medeltal. När utjämningen av andelen aktier som stiger i relation till de som faller är över 60 % genereras en köpsignal. I E2:s databas består Diffusion index av 40 aktier och mäts sedan 2006. Utjämningen är på 21 dagar och motsvarar en handelsmånad. Signalen har aktiverats 13 gånger sedan dess. På en månads sikt har avkastningen i genomsnitt varit 2,87 %. 11 av 13 tillfällen har slutat med vinst.

Diffusion index slår till när uppgången för OMXS30 varit ihärdig utan att bli överdriven någon enskild dag. Historiskt har den typen av uppgångssekvenser inneburit en bra edge för uppgång kommande period. Antalet tillfällen är egentligen för få för att dra slutsatser, men studien är intressant som motpol till alla som hävdar att OMXS30 måste ner (för att det gått upp).