Jämviktspendling uppåt?

Publicerad: 2012-11-15

OMXS30 (1041) faller. I skrivande stund har rsi2 fallit under 3. Om vi ser tillbaka de senaste 25 åren så har följande scenario: rsi2 faller under 3 samtidigt som OMXS30 befinner sig under 200-dagars glidande medeltal men vi har en lägre botten max 20 dagar bakåt i tiden, gett följande utfall: 60 % vinstaffärer med en avkastning på i genomsnitt 0,80 % på 5 dagars sikt. I 23 fall av 25 stängde OMXS30 högre någon gång kommande 5 dagar.

Vi har således en edge för uppgång i det kortare perspektivet.

Glöm dock inte bort vår varning från 2012-10-23.