Jekyll, Hyde och börsen

Publicerad: 2011-11-22

Likt Henry Jekyll som då och då förvandlas till Edward Hyde byter börsen ibland skepnad.

Oftast, ungefär 2/3 av tiden, är börsen sansad. Det kan svänga, men inte så farligt. Aktier har olika egenskaper och det betalar sig att hålla på med stock picking. Stundtals är bolag med hög direktavkastning i fokus. Kommande vecka kan det vara tillväxtaktierna som får rubriker. I takt med att bolag laggar börsen som helhet kommer de i fokus hos analytiker och strateger. Korrelationen aktier emellan i ett kort tidsperspektiv är inte så tydlig och i denna snälla marknad så är det därför lönt att vara diversifierad.

Men plötsligt byter börsen skepnad. Ungefär 1/5 av tiden blir börsen vild*). Volatiliteten ökar avsevärt. Korrelationen mellan aktier är nästan total. Ett tryggt Axfood eller Swedish Match kastas fram och tillbaka precis som Lundin Mining eller Boliden. Aktierna tappar sina egenskaper och är alla istället en källa till likviditet. Stock picking lönar sig inte när vilddjuret är släppt löst. Den ende som kan hävda sig är market timern.

Det handlar om marknadsfaser – ett koncept vi ägnar en stor del av Edge-boken och Edge-kurserna åt. Poängen med marknadsfaser är många. Förutom att kännedomen lär oss förstå hur börsen beter sig generellt och gör oss beredda på personlighetsförändringen, så är kännedom om marknadsfas avgörande för att välja rätt verktyg i verktygslådan. Ju kortsiktigare du är i din handel, desto viktigare är det att variera verktyg efter marknadsfas.

200-dagars glidande medelvärde är bekant för de flesta som ett klassiskt verktyg inom den tekniska analysen. Generellt lyder regeln att trenden är stigande om börsen befinner sig över 200-dagars och fallande under 200-dagars. Vi föreslår ett annat sätt att se på saken. Över 200-dagars är börsen som den timide doktor Henry Jekyll och under 200-dagars förvandlas börsen till Edward Hyde. Blanda dock inte ihop att Hyde har övertaget med att börsen tvunget måste trenda nedåt. Räkna istället med att det kommer att svänga mycket.

*) Det är riktigt, 2/3 + 1/5 blir inte 1. Men börsen kan befinna sig i fler marknadsfaser än dessa. Ser vi bara till 200-dagars som delare blir det ungefär 2/3 av tiden över och 1/3 av tiden under.

Denna artikel publicerades först på randomwalk.se.