Överkomplicerad analys

Publicerad: 2013-09-11

I november 1999 var jag i Texas och besökte en synnerligen framgångsrik privat trader vid namn Bill Williams som för övrigt också är författare till flera böcker.

Jag satt med honom och handlade aktier och råvaror i 4-5 dagar och lärde mig hans metod, vilket var en riktigt intressant upplevelse. Varför skriver jag om det här? Jo, Bill sade något som jag ofta tänker på nämligen att – ”There is a lot less there than meets the eye”. Och vad menade han med det? Jo, att vi har en tendens att överkomplicera vår analys.

I den tekniska analysen funderar vi sällan på faktorer som t ex hussiffror, BNP, arbetslöshet, vinstutveckling, vinstmarginaler, krig, terrorattacker, handelshinder osv osv. Den tekniska analysen fokuserar enbart på utbud och efterfrågan – ”thats it!”. Priset och volymen representerar nämligen allt som är känt och inte känt, alla förhoppningar och alla rädslor som finns hos de som agerar på marknaden. Det spelar ingen roll om det är småsparare eller institutioner – omsättningen avslöjar om ”elefanterna” agerar eller om de inte agerar. Priset och omsättningen är nämligen en grafisk illustration över graden av optimism, rädsla eller osäkerhet som placerarna aggregerat känner.

Den fundamentala analysen tar ju inte hänsyn till den mänskliga faktorn utan fokuserar på teoretiska modeller. Som exempel kan ju den fundamentalt inriktade analytikern lägga ned en hel del research på vad en kommande händelse/siffra kan få för betydelse för marknaden/aktien. Med andra ord så är datan nyckelfaktorn i analysen. Den tekniska analytikern tittar inte på datan utan fokuserar på hur marknaden kommer att reagera på nyheten. Hur mycket marknaden tror eller inte tror på den nya informationen kommer vi att kunna avläsa i pris- och volymrörelsen. En tveksam ”flock” kommer att visa att man är tveksam genom små staplar och en liten handel. En optimistisk ”flock” kommer att visa det med positiva trenddagar och en stigande handel. En pessimistisk ”flock” kommer att visa hur negativ man är genom storleken på stapeln och storleken i volymstapeln.

Oavsett vilken ståndpunkt man än har så är det faktiskt så att det finns bara en anledning till att priset på t ex en aktie kan gå upp. Det är att efterfrågan är större än utbudet. När utbudet är större än efterfrågan kommer priset att falla.

Lagen om utbud och efterfrågan är empiriskt betingad inom både den akademiska värden och företagsvärlden – den är helt enkelt en bas i all ekonomisk analys. Observera att det inte finns något kanske eller ofta inblandat i denna regel utan det är helt enkelt en lag.

Utbud och efterfrågan styrs i sin tur bl a av den aggregerade psykologin. När ”flocken” är optimistisk kommer efterfrågan att öka vilket leder till stigande priser.

Att tolka ett diagram är som att läsa en bra bok. En berättelse innehåller ofta sorg, osäkerhet, spänning och glädje precis som på börsen. Marknaden handlas av människor och kommer således att bete sig som människor.

Diagramen vi läser är en förlängning av marknadens känslor, övertygelser och vilja. Bland de interna och externa faktorerna finns en uppsjö med olika fundamentala anledningar, beteendemässiga faktorer, omvärldsfaktorer ja helt enkelt hundratals olika anledningar till att det blir avslut på börsen. Allt detta visar sig i diagrammet. Komplexitet är ingenting annat än en rökridå som döljer det enkla faktum att all prisrörelse till syvende och sist kommer att styras av utbud och efterfrågan.

Joe Granville, en legendarisk teknisk analytiker, blev intervjuad av en journalist som frågade om den tekniska analysen fortfarande fungerar. Joe svarade:

“Of course. Truth is never out of date. There´re only two things that can change the value of a stock: supply and demand, the only thing I teach”. 

 

Johnny Torssell