Månadsskifte

Publicerad: 2012-09-25

Vi befinner oss i det långa månadsskiftet – en normalt sett starkare period. Fram med papper & penna. Kriterierna; långt månadsskifte, rsi2<40 (en mild rekyl) och en 100-dagars högsta notering i närtid kombineras.

Sedan 1985 har denna edgekombination uppträtt 42 gånger. Fem dagar framåt i tiden har OMXS30 stått högre i 69 % av fallen. Den genomsnittliga avkastningen har varit 0,88 %. Det sämsta utfallet har varit -3,71 % och det bästa 4,72 %.

Sammantaget har vi en edge för uppgång baserat på historiken nu och kommande dagar om OMXS30 fortsätter att konsolidera/rekylera.

Kom ihåg att historia är historia och även om det är vår ledstång måste vi planera för att allt kan hända.