Prognoser

Publicerad: 2011-12-23

Tekniska analytiker liknas ofta vid meteorologer. Meteorologen spår väder och vind. Den tekniske analytikern spår börsens utveckling. Ett bra råd är inte förlita sig för mycket på prognoser, varse sig det gäller vädret eller börsen.

Så här års tävlas det i att prognostisera kommande år. Hur mycket går börsen ner eller upp? Vilka aktier är kommande vinnare? Ta allt detta med en hink salt, eller ännu bättre, bortse helt från informationen. Alla former av prognoser utgår ifrån vad vi vet här och nu. Förutsättningarna kan ändras lika snabbt som en aktie kan falla 10 procent på en oväntad vinstvarning.

Vi kan välja att planera en lördagseftermiddag m h a väderprognosen i samma dags morgontidning. Jag för min del väljer oftare att titta ut genom fönstret för att göra en bedömning av vädret. Tidningsprognosen kan inte vara lika uppdaterad som mina sinnen, eftersom den är flera timmar gammal.

På samma sätt bör vi alla förhålla oss till börsprognoser och aktieanalyser. En börsprognos är baserad på de fakta vi har att tillgå just nu. Ett scenario kan ändras snabbt. Som exempel kan vi ta skuldkrisen som just nu ställer till problem för oss. De flesta av oss var medvetna om att skuldsättningsproblematiken var ohållbar, men när det skulle kulminera visste ingen. För mer än tio år sedan var det rimligt att t ex ifrågasätta den amerikanska statsskulden. Skulle vi av den anledningen hållit oss borta från börsen sedan dess? Vi kan inte heller vara säkra på hur långtgående effekterna blir. En storm i ett vattenglas, eller droppen som får bägaren att rinna över sett i ett hundraårs perspektiv?

Fundamentala aktieanalyser skrivs av skärpta killar och tjejer. Problemet i min värld är att de beskriver bolagens verklighet bra och börsmiljön – ceteris paribus, allt annat lika. Men så fort en ny börsdag passerat så riskerar analysen att vara passé eftersom verkligheten har förändrats. ´Allt annat lika´ är plötsligt – inget är som det brukar. Så är också fallet med en teknisk analys.

Så, hur gör vi? Det är ganska enkelt. Vi kan analysera hur mycket vi vill för att skapa en karta, men när vägen svänger är det bäst att svänga med den – oavsett vad kartan visar. Precis som det är ganska enkelt att avgöra om jag behöver ta paraplyet med mig när jag ska gå till konditoriet på hörnan 500 meter bort, kan jag avgöra hur scenariot för en viss aktie, eller börsen som helhet, ser ut just nu. Vad som händer om ett par timmar vet jag mindre om. Vad som händer på ett par dagars sikt vet jag ännu mindre om. Hur det ser ut om ett år vet jag sannolikt ingenting om. Just nu kan jag göra skattningen att vädret förmodligen kommer att vara stabilt tråkigt ett tag, lite moln, lite sol, vått och kallt på morgonen. Det kan jag basera t ex mitt klädval på, men om vädret slår om måste jag anpassa mig.

På samma sätt måste vi agera på börsen. Den kortsiktige handlarens mantra lyder: observera, agera och anpassa. Vad fungerar just nu?