Marknadsfaser

Publicerad: 2012-03-28

Det finns ett par verktyg, insikter och modeller som har större betydelse än mycket annat för oss. En sådan insikt är betydelsen av att definiera i vilken marknadsfas börsen befinner sig.

I vilken typ av fas (regim, miljö) marknaden befinner sig kan definieras på olika sätt. Till exempel kan marknaden befinna sig i en rapportperiod, eller inte. Hur börsen och aktier beter sig skiljer sig beroende på om vi är i en rapportperiod eller inte. Ett annat exempel kan vara om börsen befinner sig över eller under 200-dagars glidande medeltal. Beteendet under och över denna “linje i sanden” skiljer sig.

Vår främsta fasindelning tar fasta på trend och volatilitet. Vi utgår ifrån att börsen kan befinna sig i en stigande trend, i en fallande trend eller i en konsolidering. Volatiliteten kan betraktas som hög eller låg. Kombinerar vi dessa variabler ger det sex olika marknadsfaser:

Stigande trend med hög volatilitet
Konsolidering med hög volatilitet
Fallande trend med hög volatilitet
Stigande trend med låg volatilitet
Konsolidering med låg volatilitet
Fallande trend med låg volatilitet

Vissa av dessa marknadsfaser är vanligare än andra. Stigande trend med låg volatilitet är t ex betydligt vanligare än fallande trend med låg volatilitet.

Poängen med att identifiera i vilken fas marknaden befinner sig är viktig. Olika verktyg (strategier, indikatorer) som står tillbuds fungerar olika bra i olika marknadsfaser. Vilka verktyg som fungerar i vilka marknadsfaser blir ett ämne för en kommande artikel.

Budskapet till alla som söker efter kvantifierbara strategier och verktyg, samt traders som applicerar strategier, är att ta hänsyn till marknadsfas. Den som testar strategier på historisk data utan att ta hänsyn till hur marknadsfaserna varierar i datan riskerar att överskatta vissa strategier, för att den marknadsfas de fungerar bäst i är överrepresenterade i datan, samt underskatta andra strategier, för att den marknadsfas som strategin eventuellt fungerar bra i är underrepresenterad i datan.

Traders som tillämpar samma strategier oavsett marknadsfas agerar sannolikt suboptimalt en stor del av tiden. Var sak har sin tid.