Introspektion

Publicerad: 2015-06-16

Utan att vi är medvetna om det tillbringar vi den största delen av vårt vakna liv fördjupade i negativa tankar. Denna negativitet är så stark att många av oss ägnar våra dagar åt att hoppa från den ena pessimistiska tanken till den andra till exempel:

•”Ähh, nu regnar det igen”.

•”Åhh, bussen är försenad”.

•”Vilken idiot! Hur kan man bära vita tubsockor till kostym”.

•”Hoppas inte att mina barn blir sjuka”

•”Undrar vad chefen tycker om det här”

Har du funderat på var ifrån vi har fått vår negativitet och rädslor? Jo, det startar redan vid födseln och fortgår under hela vår uppväxt:

•”Bilar är farliga, Johnny”.

•”Du får inte prata med främlingar”.

•”Om du inte äter upp maten kan du bli sjuk och svag”.

•”Om du inte sköter skolan och får bra betyg kommer du inte att få något bra jobb, Johnny”.

•”Var inte ute på stan och festa du kan bli nedslagen”.

Under hela vår uppväxt har vi blivit förmanade, vilket har lett till ett tankesysten som präglas av negativism och rädsla. Och när vi väl har skapat ett tankesystem så lever vi med det och lär ut det till andra, t ex våra barn. När du sedan har format en övertygelse ägnar du sedan alla dina sinnen och ditt liv åt att bevara den. Och du kommer inte att kunna bryta dig loss förrän du inser att det är du själv som har tillverkat kedjorna som binder dig.

Det är ju så här – som tänkande varelser försöker vi alltid att finna en mening i vår värld. Problemet är bara att vi ändrar på den information som inte riktigt passar in i våra övertygelser. Vi masserar och stuvar om den information vi tar emot så att den passar in i vår världsbild.

Längst ned i hjärnstammen finns det retikulära aktiveringssystemet (RAS) som ansvarar för att sända ut den information som den anser akut till den aktiva delen av hjärnan och att förpassa icke akut information till bakgrunden. Samtidigt som det här systemet organiserar den inkommande informationen ägnar det sig också åt att tolka, dra slutsatser och filtrera bort allt som inte stämmer in på det vi tror på. Det är helt enkelt så att vi på förhand återskapar den värld vi vill se.

Det är alltså sinnet som är orsaken till hur vi tolkar vår omvärld, dvs vi hör det vi vill höra eller vi ser det vi vill se och vi bestämmer vad vi anser är viktigt respektive oviktigt. När vi t ex tar emot information via ögonen kommer denna information att tolkas och filtreras av allt annat som finns i sinnet – t ex åsikter, erfarenheter, dagshumör, uppväxt och utbildning osv osv.  Alltså, din varseblivning är inte en spegel utan all varseblivning är selektiv. Din varseblivning styrs till stor del av dina känslor. Har du fridfulla känslor kommer du att tolka världen mer fridfullt än om du har känslor som präglas av hat, ilska eller oro. Alltså, den del du ser med dina ögon är bara den andra delen, vars orsak ligger i den första, dvs allt startar i sinnet och inte utifrån – som vi ofta förförs att tro.

För att lära känna dig själv, och därmed kunna utvecklas som människa, så måste du utveckla en viss form av introspektion, dvs inåtblickande eller själviakttagelse. Vi måste lära oss att studera våra egna tankar. Tankar kan göra skada – men bara om vi tror på dem. Det är inte tanken i sig som gör skada utan som Byron Katie utrycker det är det – ”… vår övertygelse om att den [tanken] beskiver sanningen. I förvissning om att tanken beskriver verkligheten klamrar vi oss fast vid den utan att ifrågasätta dess sanningshalt. Detta kan färga vår inställning till omvärlden i åratal”. Kom ihåg att du inte förändra det som sker i världen – du kan bara förändra hur du ser på det som sker i världen.

Johnny Torssell

PS Johnny har skrivit en ny bok som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Läs mer om boken och beställ på Chartproffs.se DS.