Sell in May and go away?

Publicerad: 2014-05-08

En av de mest kända kalendertumreglerna i börssammanhang är ”Sell in May and go away”. Regeln syftar på att avkastningen under de sex månaderna maj t o m oktober är sämre än november t o m april. Hur ser det ut med den saken? Fram med papper & penna.

Vi använder oss av Affärsvärldens Generalindex (AFGX) från 1948 för att undersöka saken. Den genomsnittliga månadsavkastningen för månaderna november t o m april under dessa 65 år är 1,59 %. Andelen månader med en positiv avkastning är 63 %. Den genomsnittliga månadsavkastningen för månaderna maj t o m oktober är 0,25 %. Andelen månader med positiv avkastning är 52 %. Skillnaden i avkastning är statistiskt signifikant på 1%-nivån.

Sammantaget stämmer tumregeln bra. Perioden november t o m april är betydligt starkare än perioden maj t o m oktober. Dock har den period vi befinner oss i nu också en genomsnittliga positiv avkastning, även om den är låg.