Valoro & börskausalitet

Publicerad: 2012-05-10

I den traditionella börsanalysen utgår man från principen att händelser utanför marknaden skapar eller styr trendrörelserna på de finansiella marknaderna.

När dessa händelser är positiva anses detta skapa uppgångar och är de negativa kommer det att leda till nedgångar. Jag tror, som många av er redan vet, på en omvänd kausalitet. Exempel? OK, i viket av följande två påstående är kausaliteten starkast:

•       Börsen föll som en följd av nya politiska ledare.

•       En fallande börs leder till  nya politiska ledare.

Inför gårdagens handel pratades det om att valresultaten i Frankrike och Grekland  skapade nedgångar på världens börser. Den kausaliteten är bakvänd enligt mitt sätt att se saken. Jag har vid flertal tillfällen ”pratat” om att  när börsen  faller så faller också de sittande politikerna – och det är precis vad som har hänt! Alltså pessimistiska människor leder till en svag börs men också till att man röstar bort de sittande politikerna.

Men, Johnny, kan det inte finnas en ”feed-back-loop”? Frågar du kanske. Jo, visst kan det naturligtvis göra, dvs en fallande börs leder till  nya politiska ledare och när detta har skett (som i helgen) leder det till oro på börsen. Jag tror dock att det som börsplacerare och analytiker är viktigt att ha perspektiv och inte låta sig dra med i allt brus och därför är kausalitetstänket, tycker jag, en bra utgångspunkt.

Skriven av Johnny Torssell för Randomwalk.se.