Julrally?

Publicerad: 2011-12-13

Hur har OMXS30 utvecklas de senaste 9 åren om vi köper den 13 december (eller första handelsdagen efter det om den 13:e infaller på en helg) och säljer 13 dagar senare, d v s på det nya året? Andelen vinstaffärer är 78 % (7 av 9) och den genomsnittliga avkastningen är 0,66 %. Det visar på en tendens till julrally, men utfallet är mediokert.

Om vi lägger till kriteriet att RSI(2) <20 (jämviktspendling, som är fallet just) och vi köper när detta sker efter den 12 december blir utfallet kommande fem dagar 1,4 % i genomsnittlig avkastning med en vinstandel om 73 % (8 av 11). Utfallet kommande 10 dagar är i genomsnitt 2,4 % med 5 affär av 7 i vinstkolumnen.  Med jämviktspendling blir edgen således betydligt bättre.

Med E2 Dstat-exit blir andelen vinstaffärer 83 % (10 av 12 affärer) med en genomsnittlig avkastning på 0,50 %. Den genomsnittliga affären är 2 dagar lång. Den sämsta affären resulterade i en avkastning på -4,7 % och den bästa i en avkastning på 4,1 %.

Sammantaget kan vi säga att det finns fog för att hoppas på ett julrally, speciellt om OMXS30 jämviktspendlar in i det som nu. Antalet observationer är dock litet.