Kraftigt ned, vad händer nu?

Publicerad: 2012-03-29

OMXS30 (1055) faller rejält idag. 45 minuter före stängning ligger indexet -2,67 %. Vad har vi att räkna med?

En nedgång på mer än 2 % i det koncentrerade månadsskiftet har historiskt sett lett till att index står högre fem dagar senare i 62 % av fallen (n=52, 25 års historik). Den genomsnittliga avkastningen är 1,20 % i samma tidsperspektiv. I 82 % av fallen har OMXS30 noterats högre någon av kommande 5 dagar.

Tar vi bort det koncentrerade månadsskiftet som kriterie försvinner edgen.