Lugnet före stormen?

Publicerad: 2012-08-15

OMXS30 (1074) har rört sig sidlänges de senaste 7-8 dagarna samtidigt som uppgången är imponerande sett två månader bakåt i tiden. Vad är det vi ser? En klassisk konsolideringsformation inom ramen för en stigande intermediär trend eller en medellång jämviktspendling uppåt som nu gått i mål med nästa sannolika sekvens nedåt?

Vi tar fram papper & penna och tittar tillbaka. Vi beskriver situationen som en kort konsolidering över 200-dagars glidande medeltal med en ny 50-dagars högsta notering någon av de senaste dagarna. En visuell inspektion visar att det på ett ganska bra sätt beskriver liknande sekvenser historiskt.

Sedan 1984 har vi ett liknande scenario vid ca 100 tillfällen. I genomsnitt har avkastningen kommande fem dagar varit mediokra 0,27 % med 56 % av tillfällena i pluskolumnen. Sträcker vi däremot horisonten 20 dagar framåt ser det bättre ut. 20 dagar senare har OMXS30 stått högre i 70 % av fallen och avkastningen har varit ca 1,50 % vilket ligger över det historiska genomsnittet.

Sammantaget indikerar det fortsatt sidlänges börs i det kortare perspektivet men en hygglig chans till uppgång på en månads sikt. Kom dock som alltid ihåg att vara beredd på alla eventualiteter.