Köp nya lägsta noteringar

Publicerad: 2012-11-26

En akademisk studie bekräftar vad vi påvisat i boken Edge. Det är lönsamt att köpa nya lägsta noteringar. Studien undersöker amerikanska aktier.

Studien, “Behavioral and Technical Analysis”, från november 2007 är författad av B Mizrach och S Weerts. De testar vad som händer efter att aktier noterat 10-, 25-, 50-, 100-, 150- och 200-dagars lägsta och högsta noteringar, samt 52-veckors lägsta och högsta noteringar. Perioden är 1993 t o m 2003 och urvalet består av 849 amerikanska aktier.

Studien är intressant och kan med fördel läsas i sin helhet. Kortfattat finner de att nya högsta noteringar inte leder till någon edge för köpare. Tvärtom visar studien på en svag nedgång dagen efter högsta noteringen. För nya lägsta noteringar finner de en stark jämviktspendlingstendens i upp till sex dagar efter noteringen. Edgen att köpa nya lägsta noteringar är statistiskt säkerställd och fullt möjlig att agera på.

Detta är inte nyheter för läsare av våra böcker. Studien är trots allt intressant eftersom urvalet är stort, samt att perioden skiljer sig till viss del och att studien är gjord på amerikanska aktier.