Att tänka är att skapa

Publicerad: 2015-05-22

Att tänka är att skapa. Vad menas med det? Jo, vi skapar den värld vi tänker, både mentalt och fysiskt. På det materiella eller fysiska planet har allt på vår jord skapats som ett resultat av våra tankar. På det immateriella planet så är det också våra tankar som skapar vår verklighet.

Är det inte så här att vi tror att en företeelse är riktig eller sann enbart därför att du tänker eller tror att den är verklig. Du kan tänka att en person är en dålig människa, du kan tänka på en sorg, en oro eller ett bekymmer. Men nästa vecka kan du tänka precis tvärt om och på ett magiskt sätt har din bild av världen förändrats.

Om detta är riktigt så betyder det att din kropp, din personlighet, din karaktär, och hur du ser på variabler i din omvärld, enbart är på det sättet därför att du har tänkt dem till dess nuvarande status. Och om du har tänkt dem till dess nuvarande status så kan du naturligtvis, med samma process, tänka dem till en annan status.

Om någonting i ditt liv på något sätt är otillfredsställande och leder till att det skapar oreda eller upprördhet i ditt sinne så skulle vi kunna välja att tänka andra tankar så att effekterna av de tidigare tankarna inte längre stör. Det finns ett Buddistiskt talesätt som passar bra in på det vi talar om och går något i stil med:

”The mind is the king of everything. It´s the ruler of happiness and ruler of unhappiness”.

Vem är det som bestämmer?

Detta leder oss återigen in på vad som är orsak och vad som är verkan. Om det är du som bestämmer vad du ska tänka, för det finns faktiskt ingen annan som kan bestämma detta, då finns orsaken alltid i ditt sinne. Orsaken till att vi är upprörda kan per definition inte finnas utanför din kropp – det är de tankar du tänker som gör dig upprörd. Det är t ex inte den där kaxiga killen på gymmet som gör dig upprörd utan de tankar du tänker om situationen som skapar upprördheten.

Men hur fungerar det på börsen?

Detta, dvs att orsaken alltid finns i sinnet, gäller även inom min bransch, finansmarknaden, som fungerar precis på samma sätt. Den traditionella analytikern tänker att det är exogena variabler som styr utvecklingen. Till exempel – ”Vi tror att oljan skall ned och det är positivt för börsen”. Detta är ett exempel på hur analytiker ger exogena variabler makten över de aktörer som agerar på börsen. Men så är det ju självklart inte. Utan det är hur det aggregerade placerarkollektivet tänker om situationen som kommer att styra utvecklingen på börsen. Och hur man tänker om situationen kommer att styras av huruvida man som grupp är optimistisk eller negativ.

Tabell 1 nedan illustrerar på ett bra sätt hur vi som grupp väljer att tänka beroende på om vi är pessimistiska eller optimistiska. Tabellen visar att argumentationen om huruvida oljan påverkar börsen varierar. När vi som grupp är optimistiska, dvs när börserna noteras i en Fas2, tolkas ett fallande oljepris företrädesvis positivt. Skulle psykologin förändras ja då kommer inställningen till riktningen i oljan också att förändras och därmed också argumentationerna. Tabellen visar helt enkelt att vi anpassar vår argumentation till den psykologi som vi för närvarande har. På samma sätt fungerar det med de flesta exogena variabler – de tolkas i ljuset av den aggregerade psykologin.

Glöm alltså inte att det är Du som är kejsaren i ditt rike (sinnet) – det är du som styr över hur du ska tänka. Och hur du väljer att tänka kommer att skapa din upplevelse av världen. Utnyttja det fantastiska privilegiet du har fått och ta kontroll över det liv du lever istället för att bli ett offer för omständigheter. Gör således inte misstaget att förväxla det fysiska, som alltid är ett resultat, med det mentala, som alltid är orsaken.

argumentolja

 

Johnny Torssell

PS Johnny har skrivit en ny bok som samlar 30 års erfarenhet av aktiehandel och beskriver hans bästa tekniker. Läs mer om boken och beställ på Chartproffs.se DS.