Tur & slump

Publicerad: 2012-05-23

Ett tankeexperiment som visar hur tur och slump kan lura oss att dra felaktiga slutsatser.

Ett tankeexperiment: Vi tänker oss tusen hedgefonder. Varje månad låter vi hälften av dem agera med en strategi som ger positiv avkastning om börsen stiger. Den andra halvan, 500 stycken, agerar med en strategi som tjänar pengar om börsen faller.

Efter en månad kommer hälften av fondförvaltarna kunna uppvisa en positiv avkastning (vi utgår ifrån att börsen faktiskt stigit eller fallit, och inte bara stått stilla). Inför månad två delar vi upp de 500 fondförvaltare som fick en positiv avkastning i två grupper. Den ena halvan, 250 stycken, spelar den kommande månaden på att börsen stiger, och den andra halvan på att börsen faller.

Efter den andra månaden har vi 250 fondförvaltare som kan uppvisa en positiv avkastning två månader i rad. Vi upprepar experimentet i ytterligare fyra månader under samma förutsättningar. Vårt tankeexperiment löper således i ett halvt år.

Av de 1000 fondförvaltarna kommer 17-18 stycken att kunna uppvisa en positiv avkastning sex månader i rad. Fantastiskt! Dessa gurus kommer sannolikt att få mycket mediautrymme och många följeslagare som vill ta efter dessa geniers metoder/strategier.

Nu stoppar tankeexperimentet (som vi i många olika varianter stöter på ofta i realiteten), och det är dags att tänka till. Vi kan konstatera av ovanstående resonemang att 17-18 av 1000 stycken kan förväntas uppvisa denna fantastiska performance. Vi kan inte på något sätt bekräfta att utfallet är ett resultat av skicklighet. Det kan lika väl vara ren tur. I vårt tankeexperiment skulle fondförvaltarna lika väl kunna vara apor med banala strategier som kan exploatera en fallande eller stigande marknad.

Vilka blir konsekvenserna av detta? För det första är det sannolikt så att många fondförvaltare, även analytiker, journalister och andra gurus, som lyfts fram i media som stjärnor faktiskt haft tur. För det andra är det viktigt för oss alla att vara medvetna om tur och slump, och inte låta oss luras i våra placerings- och/eller strategival. För det tredje innebär det generellt att vi ska vara försiktiga med att låta historisk utveckling och performance ha för stor inverkan på våra slutsatser.

I boken Edge skriver Johnny och jag en hel del om The Principle of Ever Changing Cycles. Det förhållningssättet/filosofin kan jag varmt rekommendera i kombination med en god portion insikt om slump.