Hur vi ser eller inte ser – det är frågan?

Publicerad: 2013-04-26

Jag skulle vilja starta denna krönika med en gåta. Är du beredd? Här kommer den. Om ett jättestort träd rasar i skogen uppstår det då ett ljud trots att det inte finns varken människor eller djur i närheten? Fundera på detta så går vi vidare med några andra funderingar om våra sinnen.  

Jag har funderat på det här med seendet. Tror du att vi ser med ögonen? Svaret är, kanske lite överraskande, nej! Va! Utbrister du kanske och tänker att ”Det är väl klart att vi ser med ögonen, nu har han totalt flippat ur”. Men nej, vi ser faktiskt inte med ögonen utan med sinnet. Låt mig få illustrera med ett exempel som vi alla känner igen oss i. Tänk tillbaka till i går kväll när du släckte lampan efter att ha gått och lagt dig. Vad hände? Jo, för de flesta av oss spelas det upp en massa bilder i huvudet om exempelvis vad som har skett under dagen och vad du hoppas skall ske i morgon osv. När du sedan har somnat kommer det efter ett tag uppstå ytterligare en massa bilder i sinnet när drömmarna startar. Alla dessa bilder ser du trots att ögonen är stängda, vilket betyder att om ögonen är slutna så kan det i alla fall inte vara kroppens ögon du ser med. Sanningen är istället att det är sinnet vi ser med – ögonen är bara en mottagare av information.

När vi tar emot information via ögonen kommer denna information att tolkas och filtreras av allt annat som finns i sinnet – åsikter, erfarenheter, dagshumör, uppväxt och utbildning osv osv.

Det är precis av den här anledningen som all analys, såväl teknisk.- fundamental- och makroanalys är subjektivt. Det är precis av den här anledningen som tio olika tekniska analytiker kan ha tio olika åsikter om den kommande börsutvecklingen. Eller där vi kan se att 10 bolagsanalytiker kan ha köp och 10 sälj baserat på samma underlag i samma aktie. Man skulle kunna säga att allt vi ser helt och hållet är dinegen projektion av verkligheten och detta är något som jag, i min egenskap av analytiker, är mycket uppmärksam på. Man skulle kunna säga att allt vi varseblir är någon form av illusioner och illusioner skyddas som bekant av att inte bli sedda, dvs så länge vi inte erkänner våra mentala defekter kommer vi aldrig att bli fri från dem.

Om vi inte ser med ögonen utan med sinnet betyder det då att vi kan lära oss att se på olika sätt? Richard Nisbett, professor i socialpsykologi vid University of Michigan, har gjort det som sin livsuppgift att studera kulturellt inflytande i vår uppfattning av världen. Nisbett hävdar att varken tankeprocessen eller själva varseblivningen i sig är universell utan det är ett kulturellt fenomen, dvs människor varseblir inte världen på samma sätt över hela världen. De ser inte ens samma saker. Föreställ dig två studenter – en från Japan och en från USA. Båda är i Louvren och står framför den skottsäkra och klimatkontrollerande buren som Mona Lisa hänger i. Båda studenterna har blivit instruerade att beskriva målningen. Amerikanen fokuserar genast på kvinnan och dras till själva tavlas epicentrum, nämligen de drag som skapar kvinnans ansikte – ögon, näsa läppar. Han lägger märke till den sfumato som uttrycker skuggorna i de yttre ögonvrårna samt det lite mystiska leende som präglar ansiktet. Hur länge amerikanen än tittar på tavlan ser han inte resten av tavlan. Den japanska studenten ser snarare det metafysiska sambandet mellan mänskligheten och naturen. Hans blick vandrar mellan människan och landskapet i bakgrunden med dess slingrade stigar, floden och bron vid Buriano. För den japanske studenten kan Mona Lisa inte frigöras från sin kontext. Österlänningar har,enligt Nisbett, en tendens att se saker mer holistiskt än västerlänningar som har en tendens att betrakta världen mer åtskilt och i enskildheter. Nisbett menar dessutom att österlänningar och västerlänningar har utvecklat olika sätt att använda ögonen för att ta in omgivningen. Vid en studie bad Nisbett en grupp japaner och amerikaner att ta ett foto av varandra. Japanerna fotograferade alltid hela scenen med personen i helfigur medan amerikanarna fotograferade personen i närbild. Vår världsåskådning, och vår syn på oss själva i relation till den, styr vad vi egentligen ser.

By the way, har du listat ut svaret på gåtan? Nej, självklart uppstår inget ljud. Ljud består enbart av vågor och utan mottagare till dessa vågor uppstår inget ljud. Just nu finns det t ex en mängd radiovågor i luften men utan en mottagare (t ex en radio) uppstår inget ljud.