Svagt månadsskifte i augusti

Publicerad: 2013-08-26

Vi brukar plocka fram papper & penna för att undersöka säsongseffekter i OMXS30 inför månadsskiften. Hur ser månadsskiftet ut historiskt i augusti?

Vi har i tidigare varnat för att perioden augusti t o m oktober är en svag period historiskt. Framför allt är det en volatil period. Per idag går vi in i det långa månadsskiftet som sträcker sig från den 24:e till den 6:e kommande månad. Generellt är det en stark period. Ser vi 26 år tillbaka i tiden (313 stycken observationer) så har OMXS30 avkastat i genomsnitt 1,15 % i det långa månadsskiftet. Andelen vinstperioder är höga 67 %. Ser vi isolerat på augustimånad är statistiken mycket sämre. Den genomsnittliga avkastningen är -0,05 % och andelen vinstperioder 62 %.

Sammantaget är det långa månadsskiftet för augusti historiskt sett ett svagare månadsskifte än generellt. Framför allt brukar det vara volatilt. Traders bör vara förberedda på det.