Key Reversal i OMXS30

I onsdags formerade OMXS30 en Key reversal för uppgång. Den följdes av en inside day under gårdagen. Vad har dessa kända tekniska formationer för prognosvärde? Fram med papper & penna.

OMXS30 (1661) formerade i onsdags en Key reversal för uppgång. Sedan 1988 har denna formation inträffat 41 gånger i OMXS30. Med en exit på fem dagar har den genomsnittliga avkastningen varit 1,71 % och andelen vinstaffärer 68 %. Under gårdagen formerades en inside day. Enligt teknisk analys teori förstärker det Key reversal formationen. Sedan 1988 har dessa två i kombination uppträtt endast 5 gånger. Fyra av fem har slutat med vinst. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,68 %.

En Key reversal i kombination med att OMXS30 befinner sig över 200-dagars glidande medelvärde har i en strategi med exit på en månads sikt inneburit 22 affärer. Andelen vinstaffärer har varit 64 % och den genomsnittliga avkastningen 3,66 %.

Sammantaget har OMXS30 svarat bra på Key reversal-formationer historiskt och baserat på det har vi en edge för uppgång kommande dagar och veckor.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

Sju veckor i rad med stigande kurser

Om OMXS30 idag stänger över 1664 (vilket ser ut att bli fallet om inte vi får en betydande rekyl inom kort) innebär det sju veckor i rad med stigande kurser och en uppgång på mer än 15 %. Vad har det inneburit historiskt? Fram med papper & penna.

En strategi som går lång OMXS30 (1679) efter en uppgång på >15 % under sju veckor med en exit på en månads sikt har varit i spel 26 gånger sedan 1987. Andelen vinstaffärer har varit 58 % och den genomsnittliga avkastningen har varit 1,29 %. En strategi som går lång OMXS30 efter 7 veckor i rad med stigande kurser har under samma period med samma exit i genomsnitt avkastat 2,14 % och andelen vinstaffärer har varit 72 %.

Sammantaget ger oss det historiska beteendemönstret inga belägg för att OMXS30 är nära en topp. Men eftersom vi har med framtid att göra kan vi aldrig vara säkra på vad som ska hända och när toppen infinner sig. Kontentan blir att en topp inte går att prognosticera och att traders ska låta marknaden visa vägen. En indikation på att upptrenden ska ifrågasättas kan vara en rejäl nedgångsdag med hög omsättning.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

Det koncentrerade månadsskiftet

OMXS30 rekylerade under gårdagen från nya högsta noteringar. Är fortsatt nedgång de närmaste dagarna det mest troliga scenariot? Inte om man ser till det historiskt kraftfulla koncentrerade månadsskiftet januari/februari.

Ett köp av OMXS30 (1533) på stängningen den 28:e (eller nästa handelsdag om den 28:e inte är en handelsdag) i januari månad med exit den 1:e februari (eller nästa handelsdag om den 1:e inte är en handelsdag) har de senaste 27 åren resulterat i en genomsnittlig avkastning på 1,13 %. Andelen vinstaffärer är höga 78 %. Den genomsnittliga affären har varit 2,7 handelsdagar.

Ska det historiskt starka månadsskiftet upprepa sig blir rekylen från nya högsta noteringar kortlivad.

Nya högsta noteringar för OMXS30

OMXS30 tuffar på. Under gårdagen noterades en ny högsta notering. Vad har hänt historiskt i ett lite längre perspektiv efter det? Fram med papper & penna.

OMXS30 (1491) noterade igår en ny 200-dagars högsta stängning. Sedan 1987 har det med en exit på en månads sikt inträffat 102 gånger. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,43 %. Andelen vinstaffärer har varit 65 %. Med en exit på tre månader har den genomsnittliga avkastningen varit 4,66 % och andelen vinstaffärer 76 %.

De flesta oroar sig för att börsen snart ska toppa och i media är det ingen rolig bild som målas upp av det ekonomiska och politiska läget i världen. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ingen vet eller kan prognostisera när en börstopp kommer. Vad vi däremot vet är att historiskt så har styrka fött styrka oftare än det har varit en indikation på en förestående topp.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

Januarieffekten

Ett nytt år med nya möjligheter som väntar. Det är allmänt känt att januari är en stark börsmånad. Avvikelsen benämns Januarieffekten. Hur stark? Fram med papper & penna.

Vi tar fram databasen över Affärsvärldensgeneralindex. Det ger oss historik från 1949 t o m 2014. Under denna period har januarimånad avkastat i genomsnitt 3,09 %. 75 % av januarimånaderna uppvisar positiv avkastning.

Vi befinner oss således i en historiskt stark börsmånad.  Även om säsongseffekter är en reell avvikelse från informationseffektivitet (se t ex OMXS30 Alert om decembermånads anatomi) och en edge för traders att ta på allvar så fungerar det naturligtvis inte varje gång. Om lite mer än en månad vet vi hur det gick denna gång.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

OMXS30 edge för uppgång

OMXS30 har rekylerat den senaste tiden. Det följer säsongsmönstret som vi tidigare visat, d v s normalt får vi en betydande rekyl i mitten av december. Vad har vi för edge nu? Fram med papper & penna.

OMXS3030 (1425) befinner sig över 200-dagars glidande medeltal. I fredags föll RSI2 under 10 och OMXS30 stängde nära dagslägsta. Den kombinationen med en exit på 5 dagar har varit i spel 45 gånger sedan år 2003. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,12 % och andelen vinstaffärer 58 %. Med en exit på en månads sikt har den genomsnittliga avkastningen varit 2,54 % och andelen vinstaffärer 70 %.

Sammantaget har OMXS30 en edge för uppgång i det kortare och lite längre perspektivet. December rekyler har dock en tendens att bli lite värre varför det inte skulle förvåna oss om nedgången fortsatte lite till innan en uppgång tar vid.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

December anatomi

Häromdagen visade vi att december i genomsnitt är en stark börsmånad. AFGX har de senaste 64 åren i genomsnitt avkastat 1,40 % och andelen vinstaffärer är 63 %. Idag tänkte vi gräva lite djupare i decembers anatomi eftersom den uppvisar ett mycket tydligt mönster.

Vi granskar avkastningsutvecklingen dag för dag i december de senaste 27 åren. Fram till den 7:e handelsdagen, den 9:e december i år, är utvecklingen stark, i genomsnitt 1,78 %. Därefter följer en tydlig rekyl och den 13:e handelsdagen är avkastningen från början av månaden utradderad. Den 13:e handelsdagen är den 17:e december i år. Därefter får vi i genomsnitt ett starkt julrally som avslutar månaden i topp med en genomsnittlig avkastning på 2,30 %.

Den viktiga poängen är att baserat på decembers historiska anatomi har vi en tydlig rekyl att vänta efter en stark inledning på månaden. Botten på den rekylen ger ett riktigt bra köpläge in i årsskiftet. Kommer scenariot att spela ut på samma sätt i år? Det kan vi aldrig veta, men vi skulle inte bli förvånade.

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

OMXS30 fenomenal styrka

Är det inte dags för en rekyl snart? Har inte börsen gått upp för mycket nu? Det känns som att OMXS30 borde rekylera. Utan tvekan är det så, men som vanligt förlitar vi oss på historik för att inte blanda in känslor. Fram med papper & penna.

OMXS30 (1467) noterade igår en 200-dagars högsta stängning tillsammans med ett RSI9-värde *) över 75. Med en exit på en månads sikt har det scenariot varit i spel 61 gånger sedan 1988. Den genomsnittliga avkastningen har varit 2,63 % och andelen vinstaffärer 74 %. I det kortare perspektivet med en exit på fem dagars sikt är edgen 0,57 % under perioden och andelen vinstaffärer 60 %.

Baserat på det historiska beteendet är edgen kommande månad uppåtriktad oavsett hur ”dyr” börsen känns. Kom ihåg att vi som traders hanterar osedd data så oavsett vad som hänt historiskt i genomsnitt kan vad som helst hända i framtiden. Därför blir riskhantering alltid traders viktigaste frågeställning inför varje trade.

*) RSI9 använder vi för att mäta styrka i ett lite längre perspektiv och är motorn i det vi kallar RSI-extrem. 

 

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.

OMXS30 ingen edge i det korta perspektivet

OMXS30 har efter en ny lägsta notering (1246,56)  på tio dagar stigit och noterat en ny tiodagars högsta notering (1393,46) efter en uppgång på 11,7 %.  Uppgången är rejäl och man undrar hur den kortsiktiga edgen ser ut för fortsatt uppgång? Fram med papper och penna. Testa alla tillfällen då OMXS30 på 10 dagar stigit 10 % eller mer.  Gå lång då villkoret är uppfyllt. Stäng positionen 5 dagar senare.

Detta har sedan 1988 inträffat 81 gånger.  Antalet vinstaffärer har varit 33 st (40,74%) och den genomsnittliga avkastningen minus 0,5 %.  Då den underliggande driften i OMXS30 är uppåt brukar det vara svårt att hitta negativa edgar men just nu har vi en sådan.  Om vi istället för att bara hålla positionen i 5 dagar håller i en månad stiger edgen till + 0,35 % i genomsnittlig avkastning, vilket är betydligt sämre än en slumpmässigt vald månadsavkastning.

Således kan det finnas all anledning just nu att de närmsta dagarna avvakta med långa positioner och invänta någon form av rekyl innan det blir aktuellt att gå lång.  Kom ihåg.  Framtiden är alltid osedd och vad som helst kan hända. Sund riskhantering och att säkerställa att du även kan trada nästa dag är din viktigaste uppgift som trader.

OMXS30 vad nu?

OMXS30 steg rejält i fredags. Detta efter att ha noterat en ny 100-dagars lägsta notering i torsdags. Relevant i sammanhanget är att vi befinner oss i oktober. Vad har hänt historiskt? Fram med papper & penna.

OMXS30 (1310) steg mer än 3 % i fredags. Vi testar en strategi som går lång OMXS30 efter en uppgång på 2 % eller mer efter en ny 100-dagars lägsta notering samma dag eller dagen innan. Exit på en månads sikt. Sedan 1990 har det scenariot varit i spel 27 gånger. Den genomsnittliga avkastningen har varit -0,84 % och andelen vinstaffärer 44 %.

Men, en viktig faktor som vi inte ska bortse ifrån är att vi befinner oss i oktober månad. Oktober månad benämns som en ”Bear Market Killer” *). Orsaken till det är att vi historiskt sett oproportionerlig många viktiga bottnar just i oktober.

Av de 27 tillfällena ovan har 7 inträffat i oktober. 4 av dessa har varit vinstgivande och den genomsnittliga avkastningen har varit 4,72 %. Skillnaden är stor.

Ska vi verkligen basera tradingbeslut på 7 historiska tillfällen? Nej, men med oktober månads förmåga att stå för viktiga bottnar är det relevant information.

 

*) Johnny Torssell beskriver detta fenomen i Short Term 17/10/2014, en publikation från Carnegie Privatbank. Viktiga bottnar i oktober har bildats 1946, 1957, 1960, 1962, 1966, 1974, 1987, 1990, 2001, 2002 och 2011.