Samma information?

Publicerad: 2013-05-31

Vid det här laget är det bekant för alla läsare att jag inte tror på Effektiva Marknadshypotesen (EMH) som modell för att beskriva hur prissättningen på börsen fungerar. Men, det finns fortfarande många finansteoretiker som håller EMH som en möjlig modell och många praktiska aspekter inom finansvärlden tar fasta på EMH.

I korthet innebär EMH att alla aktörer har tillgång till all information samtidigt, vet hur informationen ska tolkas och tar ställning till sin tolkning genom att agera och därmed ser till att priset alltid är korrekt på en aktie, och därmed börsen i stort. Med detta i åtanke var det intressant att notera att vi i går kunde läsa två helt olika slutsatser från två olika analytiker som sannolikt hade varit på samma ESTRO-konferens i Geneve. Så här skrev den ene duktiga analytikern:

”Our key conclusion from the ESTRO radiation oncology conference in Geneva this weekend is that Elekta probably has its strongest product portfolio ever relative to the competition. We think it is well positioned to continue to gain market share. With focus shifting to multiples for next fiscal year, we have raised our 6-month target price to SEK110 (105) and still think the share price can gain 20% within the next year. We reiterate our BUY recommendation”.

Så här skrev den andre duktige analytikern om samma aktie samma dag:

 “EKTAB (SELL): Elekta has showcased Versa HD at ESTRO in Geneva. The new high-end LINAC will take up the fight with Varian’s TrueBeam and we continue to conclude that Versa HD overall is slightly better than TrueBeam. We attended the conference for two days and didn’t find any optimism that the sluggish markets will pick up near term. We continue to be cautious and reiterate our SELL recommendation”.

Samma information, samma resurser, förmodligen ungefär samma IQ på de kompetenta personerna som gör analyserna men diametralt olika åsikter. Hur kan det vara så här?