Edge för uppgång

Publicerad: 2015-08-13

Sommarens börsutveckling har varit sidlänges och stundtals volatil. Den primära (långa) trenden är dock fortsatt att betrakta som stigande. Efter en rejäl nedgång de senaste två dagarna är edgen uppåtriktad kommande vecka. Vi tar en titt på statistiken.

OMXS30 (1575) har fallit ca 3,50 % de senaste två dagarna samtidigt som indexet befinner sig över 200-dagars glidande medelvärde. Sedan år 2003 har OMXS30 fallit mellan 3 och 4 procent på två dagar samtidigt som indexet befinner sig över 200 dagars glidande medelvärde 30 gånger. Exit sker efter fem dagar. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,20 % och andelen vinstaffärer 63 %. I 94 % av fallen har Sverige30 stängt högre någon av kommande fem dagar.

Baserat på historiska mönster är edgen således uppåtriktad kommande dagar i OMXS30. Det är dock värt att ta den generellt svaga utvecklingen för augusti månad (som vi beskrev för ett tag sedan) i beaktande.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.