OMXS30 Alert

På denna sidan presenterar vi specifika edgar/scenarion för OMXS30. Vi har som vanligt plockat fram papper och penna och undersökt vad som hänt historiskt givet rådande premisser.

Kom ihåg att vi hanterar osedd data. Allt kan hända och framtiden är alltid oskriven. Vår främsta uppgift som traders är att managera slumpen.