Trading Science

Bra trading kräver en vetenskaplig ansats. För att säkerställa att vi agerar med en edge måste vi plocka fram papper och penna och undersöka rådande förhållanden historiskt. Ett historiskt förhållande kan förändras, men om det vi agerar på aldrig har varit framgångsrikt med vilka sannolikheter agerar vi då?

Mer om vår bevekelsegrund kan man läsa i vår senaste bok, men framför allt i de resurser man får tillgång till som använder av våra tjänster.