Legalt

Texter

Citera gärna våra artiklar och OMXS30 Alert men glöm inte att ange källan som E2, www.e2trading.com.

E2

Analyser och statistiska underlag som Empirical Edge Trading tillhandahåller är att betrakta som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som berörs i E2:s statistiska underlag. E2 kan bara ses som en av flera källor i ett investeringsbeslut.