Vad har vi att räkna med nu?

Publicerad: 2016-02-09

För två veckor sedan påpekade vi att uppgången i OMXS30 inte var att lita på – det fanns inga indikationer på att botten var nådd. Igår noterade OMXS30 en ny botten i den pågående bear marknaden med en nedgång på mer än 4 %. Vad har vi att räkna med nu?

OMXS30 (1274) föll mer än 4 % under gårdagen. Det är att likna vid en urblåsning. Sedan 1989 har det inträffat 67 gånger med en exit på fem dagars sikt. Den genomsnittliga avkastningen har varit 2,51 % och andelen vinstaffärer 66 %. Lägger vi till kriteriet att stängningen är en 200-dagars lägsta stängning faller antalet affärer till 27 stycken. Den genomsnittliga avkastningen har varit 3,48 % och andelen vinstaffärer 74 %.

Det historiska beteendet talar för en rekyl uppåt de kommande dagarna, men som alltid har vi med framtid att göra och därför är ingenting säkert.