Vad händer nu?

Publicerad: 2015-05-04

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerades den 30 april i Global Alert.

OMXS30 har tappat 4,85 % på två dagar. Vad kan vi vänta oss nu? Som alltid vänder vi oss till historien och undersöker vad som hänt vid liknande tillfällen. Fram med papper & penna.

OMXS30 har tappat 4,85 % på två dagar. Nedan följer utfallet vid olika magnituder av nedgång på två dagar sedan 1990 med en exit på fem dagar.

>4 % har resulterat i 108 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,21 % och andelen vinstaffärer har varit 66 %.

>4,25 % har resulterat i 99 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,36 % och andelen vinstaffärer har varit 68 %.

>4,50 % har resulterat i 87 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,73 % och andelen vinstaffärer har varit 71 %.

>4,75 % har resulterat i 77 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,86 % och andelen vinstaffärer har varit 73 %.

>5 % har resulterat i 71 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,92 % och andelen vinstaffärer har varit 73 %.

Vi testar kriteriet att nedgången är >4,50 % och att OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas (som nu). Det har resulterat i 39 affärer, en genomsnittlig avkastning på 1,93 % och andelen vinstaffärer har varit 77 % med en exit på fem dagar. Den halvan av dessa affärer som uppvisar lägst volatilitet i samband med setupen avkastar i genomsnitt 2,22 % och andelen vinstaffärer är 82 %. Det indikerar att den låga volatiliteten inte varit ett problem historiskt.

Om vi testar kriteriet att nedgången är >4.50 % och att OMXS30 samtidigt befinner sig som mest 10 % från en 200-dagars högsta stängning – vilket representerar en rejäl rekyl från nya högsta noteringar – blir antalet affärer bara 11 stycken. Den genomsnittliga avkastningen har varit 2,29 % och andelen vinstaffärer 91 %.

I alla de beskrivna studierna är den genomsnittliga vinstaffären större än den genomsnittliga förlustaffären.

Sammantaget är edgen för uppgång stark kommande dagar i OMXS30. MEN, vi har ingen kristallkula och kan inte spå framtiden. Även om det historiska beteendet pekar i en tydlig riktning kan vad som helst hända. Riskhantering är a och o för en trader.